Sökmotor: En komplett guide till hur sökmotorer fungerar

Har du någonsin funderat över hur en sökmotor fungerar? Här kommer vi att gå igenom alla detaljer kring vad som får en sökmotor att ticka – allt från hur den spindlar till hur den sedan bestämmer sig för att indexera en hemsida.

Den här artikeln är indelad i följande delar:

Värt att nämna är att sökmotorernas värld förändras snabbt. För dig som användare handlar det om att anpassa sig till det faktum att sökmotorer nu tänker ”Mobile First”, vilket innebär att allt indexeras utifrån hur innehållet är anpassat till en mobil enhet (mobil/läsplatta). Detta i sig är inte konstigt då majoriteten av trafiken till en hemsida idag kommer från en mobil.

Vad innebär detta att folk använder mobilen mer?

 • Att trafiken kommer från mobiler innebär att användarna troligen inte har snabb internet eller obegränsat med tillgång.
 • När man skriver så skriver man nog mindre än när man sitter framför en vanlig dator.
 • Den geografiska platsen man befinner sig på betyder väldigt mycket för sökresultatet sökmotorer visar för dig.

Features och sökfunktioner som börjat dyka upp allt mer

Ni kanske har märkt att sökmotorer experimenterar regelbundet med hur det ser ut i sökresultaten när man gjort en sökning. Det gör att det kan se olika ut från en dag till en annan, såväl i dator som i mobilen.

Exempel på saker man ser

 • Sökmotorer ger förslag på hur man kan stava något.
 • Autocomplete spelar en allt mer större roll i hur man söker.
 • Knowledge grafen och kartor dyker upp hela tiden.

Det som blir allt tydligare är att sökmotorer försöker bli allt mer av en assistent till alla delar av ditt liv.

Och nu när vi pratat lite generellt om sökmotorer, låt oss dyka in i detaljerna och titta närmare på hur en rankning får till.

Ranking – hur det går till när en sökmotor ska ranka en hemsida

Som du vet brukar sökresultaten normalt sett se ut som en sida med tio blå länkar på (och svart text under).

Alla dessa blå länkar och texter utgör sökresultatet, och det sökmotorer försöker avgöra när de tar fram sökresultaten är:

 • Vilka sidor ska visas?
 • I vilken ordning ska sidorna visas?

Men låt oss titta närmare på de två olika delarna som en sökmotor gör för att ens komma fram till svaret på de 2 frågorna ovan. För att förstå hur allting fungerar behöver vi känna till att det finns saker som görs innan en sökning och det finns saker som görs under en sökning.

Vad som görs innan en sökning

Innan en enda människa har gjort en sökning är det saker som sökmotorer gör. Dessa saker är:

 • Spindla alla hemsidor (dvs besöka alla)
 • Analysera alla sidor som spindlats
  • Extrahera information på länkar
   • Kolla vilka exakta match länkar som finns
   • Kolla vilken information som kan användas till knowledge graph
   • Kolla vilka adresser och annan grundläggande information som finns
  • Kolla rendering av innehållet
   • Exempelvis kontrollera Javascript och CSS på sidorna
  • Kolla lingvistiskt och semantiskt vad texten faktiskt handlar om
 • Baserat på analysen bygga ett index över allt innehåll

De flesta utav oss har nog hört talas om att sökmotorer ”indexerar hemsidor”, men vad betyder index egentligen? Jo synonymer till index som funkar ganska bra är register, förteckning och lista.

Men låt oss gräva lite djupare i det här med index.

Index

I grund och botten skulle man kunna säga att sökmotorernas index är lite som den förteckningen som brukar finnas längst bak i en bok.

Längst bak brukar de viktigaste orden finnas radade tillsammans med sidnummer på vilken sidan man kan hitta informationen.

Sökmotorer grupperar sidor i miljongrupper

På grund av att det finns flera miljarder sidor på internet är sökmotorer tvungna att gruppera dem alla i grupper på miljoner.

Vissa sökmotorer kallar varje grupp för ”skärva”, och själva indexet består utav tusentals med skärvor.

Utöver informationen som finns på själva sidorna brukar sidorna även innehålla en mängd med metainformation (såsom det som finns i metataggar etc) som sökmotorerna behöver ha koll på.

Vad som görs under en sökning

Under själva sökningen sker normalt sett tre saker som vi kommer gå igenom här.

Försöka förstå sökningen

Det är nu sökmotorn försöker analysera sökningen för att försöka förstå vad användaren verkligen är ute efter och söker efter.

I sin strävan att vilja förstå sökningen så frågar sig sökmotorn 3 saker:

Går det att koppla sökningen till något känt?

Kan det vara så att användaren söker efter en restaurang? bilmärke? eller någon annan sak som är känd?

Finns det några användbara synonym?

Ibland kan en sökning syfta på flera saker och genom att titta på användbara synonym kan sökmotorn lättare förstå vad användaren är ute efter.

Vad betyder hela kontexten?

Sökmotorer brukar titta på alla ord i sökningen för att försöka förstå hela kontexten. Enstaka ord kan avslöja mycket men ibland behöver man zooma ut och titta på alla ord tillsammans för att förstå kontexten. Ett enstaka ord kanske betyder något helt annat när man tittar på alla ord tillsammans.

Skickar sökningen till alla ”skärvor”

Kommer du ihåg när vi tidigare skrev att sökmotorer har koll på så många hemsidor att de är tvungna att gruppera dem i grupper på miljoner? Dessa grupper kallar sökmotorerna för ”skärvor”.

När en användare skriver en sökning på sökmotorn skickar sökmotorn förfrågan vidare till alla skärvor för att se om någon av hemsidornas innehåll matchar med sökningen.

Hitta alla hemsidor som matchar

Sökmotorn går igenom alla skärvor och försöker hitta alla som matchar med den sökningen som användaren gjorde.

Efter detta poängsätts hemsidorna för att se vilka som matchar bäst. Baserat på poängen skickas ett visst antal hemsidor till sökmotorn.

Automatiskt väljs de bästa sidorna ut och sorteras efter hur många poäng de har fått.

Vad som görs innan sökresultaten presenteras för användaren

Nu när ett visst antal hemsidor tagits fram är det strax dags att sätta samman dem i ett sökresultat, men först görs lite justeringar.

Innan något presenteras dubbelkollar sökmotorn så att det inte finns alltför många duplicerade sidor och inte heller spam. Ibland kan vissa resultat klustras ihop och få sitelinks.

…och så sista steget

Innan allt presenteras för användaren skapas search snippets och sedan visas sökresultaten för användaren.

Hur en hemsida poängsätts

Låt oss gräva lite djupare i processen för att poängsätta en hemsida för att se hur bra användarens sökning matchar en viss hemsida.

Signaler

För att kunna poängsätta använder sig sökmotorer av något som de kallar för ”signaler”. I grund och botten är detta bara en bit information som de använder sig utav för att poängsätta.

Dessa signaler bryts sedan ner i två olika delar:

 • Ytliga signaler – såsom språket på sidan, om den är mobilanpassad, länkkraft den har etc.
 • Sökningsbaserade signaler – såsom sökorden som användaren använder i sin sökning förekommer på sidan, synonymer till sökordet används, informationen är lokalt anpassad till användaren etc.

Metriker sökmotorer använder

Signaler som nämndes tidigare går bara in på hur sökmotorer gör, men det är inte förrän vi går in på metriker och detaljerna som det blir intressant.

Metriker är ett annat ord för mått eller siffror som används för att poängsätta och jämföra.

Huvudmetrikerna som används är:

 • Relevans – Hur relevant är informationen på sidan till det användaren söker efter? och framför allt, är sidans innehåll ”användbar” för användaren?
 • Kvalité –  Hur pass bra är sidorna som hittas?
 • Laddningstid – Hur snabbt laddas en sida? Ju snabbare desto bättre.

 

SEO sökordsanalys: Hur du gör en bra sökordsanalys för Google

Inom SEO är sökordsanalysen ”bread and butter”, dvs något alla måste göra och som lägger grunden för allt annat arbete. Det är med andra ord något du verkligen behöver lära dig.

Det här är stegen du kommer få lära dig när du gör en sökordsanalys:

Steg 1 – samla in sökord

I detta steget börjar du samla in en massa sökord. Hur många sökord behöver du samla in? …ja det beror helt enkelt på företaget och branschen. För de flesta företag brukar man kunna hitta mellan 1000-7000 sökord. För vissa stora e-handlare kan man lätt få ihop en lista me 10000-25000 sökord. Och för små företag kanske det ibland blir svårt att ens nå upp till 1000 sökord – beror helt enkelt på branschen och hur nichade de är.

Så vart börjar du för att samla in sökord?

De vanligaste sätten att samla in sökord:

 1. Konkurrenters hemsidor: Gå in och kolla vad du hittar och skriv ner sökorden som är intressanta. Vill du snabba upp processen kan du använda ett tredjepartsverktyg, såsom SEMrush eller Ahrefs, och låta verktygen berätta alla sökord som konkurrenten rankar på. Ta samtliga och lägg in på din egen hemsida för att senare gallra bort de som inte är relevanta eller innehåller varumärken.
 2. Tredjepartsverktyg: Här finns det en uppsjö av olika verktyg som kan ge dig en massa sökord att utvärdera. Några av de vanligaste sökordsverktygen är Google Keyword Planner, Keywordtool.io, Ahrefs och SEMrush. Det finns så klart många fler men du kommer ganska långt på dem jag nämnt. De får dock sina sökvolymer och sökord från olika källor så bli inte överraskad om sökvolymerna och antal sökord skulle skilja sig åt mellan dessa.
 3. Google Search Console/Google Analytics: Det här är befintlig information som du redan idag har tillgång till (om du har aktiverat dessa). Bara logga in på dina konton och kolla vilja sökord som du får in organisk trafik på idag. Dessa kan du exportera ut och lägga in i listan med sökorden (du kommer gallra senare).
 4. Brainstorma egna idéer: Gräv djupt i din egen hjärna och ta fram ord och som du tror människor använder för att hitta de produkter och tjänster som din kund säljer.
 5. Skapa ordkombinationer: Sätt ihop ord på olika sätt för att hitta sökord som du tror folk använder för att hitta din kunds hemsida. Du kan sedan använda olika verktyg för att kontrollera sökvolymer för dessa ordkombinationer.
 6. Autocomplete förslag: Kolla vilka autocomplete förslag som föreslås när du skriver in sökord på Google. När man sakta skriver ord börjar Google föreslå ord som den tror är relevant för sökningen. På detta sättet kommer du få insikter i hur andra söker för att hitta saker. Dessa sökord som föreslås kan du använda om du anser att de är tillräckligt relevanta.

Hela den här processen kan ta en 5-10 timmar (eller i vissa fall upp till 30 timmar om du gör en sökordsanalys för en stor e-handlare). Det får ta den tiden det tar för det är viktigt att du får med alla viktiga sökord (det är aldrig kul att missa nånting).

Börja rensa

I den långa listan du har fått kommer det att finnas en massa dubbletter. Använd funktioner i Excel eller Google Sheets för att ta bort alla dubbletter. Ta bort ord som inte är relevanta. Ibland kan det vara namn på konkurrenter eller så kanske det även är ordkombinationer som din kund inte vill ranka på, såsom exempelvis ord som börjar på ”gratis”. Självklart kan ”gratis” framför ett sökord funka perfekt för vissa företag men de som säljer premiumprodukter brukar ofta undvika ordet.

Steg 2 – analysera sökorden

Gå igenom samtliga sökord och bryta ut komponenter av sökorden som förekommer oftare än andra. Som exempel har vi sökorden ”fermentering bra för magen”. Skulle vi bryta ut komponenterna skulle de vara ”fermentering”, ”bra”, ”för” och ”magen”.

Titta på sökorden här nedan:

 • fermentering recept
 • fermentering kurs
 • fermentering av grönsaker
 • fermentering av fisk
 • fermentering bra för magen

Notera att ordet ”fermentering” förekommer väldigt frekvent. Detta är något som är bra att komma ihåg för när du ska börja gruppera sökorden. Har du dock en lång lista med sökord kan det vara svårt att hitta orden som förekommer flest gånger. Till din hjälp kan du därför använda verktyg som räknar ihop frekvenser för hur många gånger olika ord förekommer. Två såna gratisverktyg du kan använda är:

Exempel på hur det kan se ut när verktyget analyserat en ordlista är:

ord frekvens wordcounter

I bilden kan du se att ”surdeg” och ”surdegsbröd” verkligen sticker ut. Samtidigt märker du även att många söker på ”jäst” och då kan det vara smart att kanske ha med detta också.

Samtidigt får du inte hela sanningen alltid när du kollar upp ordfrekvensen på enstaka ord. Ibland får du mer insikter av att kolla upp hur ofta en kombination av ord förekommer istället. Som exempel kunde vi i bilden ovan se att ordet ”recept” förekom många gånger. Det vi inte kan se där är om ordet ”surdeg” stod i kombination med ”recept” eller inte. För att se detta skulle du kunna använda följande gratisverktyg som kollar ordkombinationer:

Generellt sett, om sökord med 2 ord förekommer ofta så är det mer värt än sökord med endast 1 ord. Anledningen är att 2 ord säger mer om sökavsikten än 1 ord.

Google Sheets

Om du har allt dina ord i ett stort dokument och vill veta hur många sökord som innehåller 1 ord eller fler kan du använda en COUNTA-funktion i Google Sheets.

Steg 3 – välj ut de viktigaste sökorden

Nu när sökordslistan börjat växa och du även fått upp frekvensen för hur ofta vissa sökord förekommer är det dags att välja ut de ”viktigaste sökorden”.

Enklaste brukar vara att du sätter dig ner med kunden och går igenom listan. Då kan du passa på att fråga:

 • Vilka sökord är viktigast för er? (på en skala mellan 0-10)
 • Vilka sökord vill ni undvika? (de vill inte associeras med dem)
 • Har ni någon annan feedback ni vill ge gällande sökorden?

Börjar organisera i grupper

När vi nu vet vilka sökord som är viktigast och vilka som bör undvikas kan vi nu börja gruppera sökorden i olika grupper beroende på vad de handlar om.

Exempelvis kanske vi grupperar sökorden så här:

 • Grupp 1: Sökord som nämner enskilda produkter
 • Grupp 2: Sökord som pratar om vart man hittar något
 • Grupp 3: Sökord som handlar om hur man använder något
 • Etc…

Du får gå igenom era sökord och se vilka grupperingar som passar bäst för er.

SEO: Varför din hemsida faller i rankningar på Google

För inte så länge sedan berättade John Mueller, en talesperson för Google, om varför en hemsida faller i rankningen. De stora förklaringarna är självklart att det kan ha hänt förändringar i länkarna som pekar mot din hemsida eller att innehåller på din hemsida förändrats.

Däremot, om du skulle se att din hemsida sakta faller nedåt över tid så är det nog inte bara länkarna eller ditt innehåll som påverkar.

4 vanliga anledningar

Enligt John Mueller finns det 4 vanliga anledningar till varför en hemsida sakta tappar sin position.

1. Ekosystemet förändras

Med ekosystemet menas alla hemsidor som behandlar samma ämne som din hemsida. Dessa kanske blir starkare, bättre eller till och med försvinner helt.

2. Algoritmerna förändras

Under ett år gör Google många små förändringar i sina algoritmer, och då och då, gör de även några stora förändringar. Alla dessa förändringar påverkar hur algoritmerna ser på din hemsida och dess position.

3. Användarnas sökningar förändras

Det vi vet rent historiskt är att minst 15% av alla sökningar som görs varje år är nya. På samma sätt som nya sökningar uppkommer är det gamla som försvinner – folk slutar söka på de sökorden helt enkelt. Därför kan det faktiskt vara så att du optimerat dina sidor för sökord som används allt mindre.

4. Användarnas förväntningar har förändrats

Användarnas mål förändras ständigt. Detta gör även att deras förväntningar på ditt innehåll även förändras. Så om du tappar i rankning, ställ dig frågan:

”Lever jag upp till användarnas förväntningar?”

Boosta SEO genom att skapa en platt webbplatsarkitektur

När sökmotoroptimering görs rätt kommer en hemsida att kunna klättra i rankningarna. Ett sätt att göra detta på är att ändra på hemsida så användarna snabbare hittar det de är ute efter.

Varför är detta bra?

Jo, för om användarna snabbt hittar det de är ute efter så blir de tillfredsställda och detta, i sin tur, kommunicerar till Google att din hemsida matchar användarnas sökavsikt. När du matchar sökavsikten så kommer du belönas.

“Hemsidor som snabbast matchar sökavsikten ökar i SEO rankning”

Hur gör man då för att bättre matcha sökavsikten? Ett enkelt sätt är att skapa en platt struktur på hemsidan. Det innebär att de sidor som är mest besökta och viktigast även är lättast att hitta, det vill säga, det tar minst antal klick för att komma dit.

Matcha sökavsikten med 3-klick regeln

Ganska länge har man inom SEO-världen pratat om att man bör eftersträva att leva upp till “3-klick regeln”. Det innebär att alla sidor som är viktiga för både användaren och din hemsida bör inte vara med än 3 klick bort från startsidan. Med denna webbplatsarkitektur vill du visa för sökmotorer hur pass viktiga vissa sidor är. Lyckas du uppnå 3-klick regeln blir hemsidans webbplatsarkitektur platt. 

Nå 1 miljon sidor på 3 klick

En pyramid är ett klassiskt exempel för att illustrera detta.

Tänk dig att toppen av pyramiden är din startsida. På startsidan har du 100 länkar som leder till 100 sidor. Varje utav dessa 100 sidor har sedan 100 länkar på sig, som i sin tur leder till ytterligare 100 nya sidor. Om du fortsätter en nivå till kommer du inse att du tack vare “3-klick regeln” lyckas nå 1 miljon sidor genom bara 3 klick. Nu är verkligeheten sån att långt ifrån alla hemsidor har 100 länkar på en sida, men exemplet är fortfarande bra.

Undantag till 3-klick regeln

Även om 3-klick regeln kan göra SEO underverk för vissa hemsidor finns det situationer då man inte ska använda regeln. Kommer du ihåg exemplet ovan som vi nämnde om pyramiden och om att 100 länkar på startsidan?

”Ibland vill man inte att alla länkar ska vara lika mycket värda”

Problemet är just att ha 100 länkar på en sida. Om du har det så berättar du för sökmotorer att “alla länkar är lika mycket värda”. Det kan i ganska många situationer (framför allt inom e-handel) vara viktigt att kunna organisera länkar bättre för att skapa en hierarki som passar kontexten.

“Skapa en hierarki som passar kontexten”

Låt mig förklara. Du kanske inte vill berätta att alla 100 länkar är lika mycket viktiga, du kanske istället vill berätta att 1-5 av länkarna är viktigare än alla andra. I dessa situationer kan du bli tvungen att frångå 3-klick regeln och skapa kategorisidor istället. Detta gör att eventuell länkkraft som du har till startsidan fördelas på dessa 1-5 länkar istället för alla 100. För rankningen innebär det de 1-5 sidorna (som länkarna går till) blir viktigast i Googles ögon och premieras i sökresultaten.

Granska djupet på klicken

Vill du få en bra översikt på hur många nivåer du har i webbplatsarkitekturen så brukar det bli enklare om du kan få en visuell bild. I de vanligaste SEO verktyg idag finns det möjlighet att få en visuell bild över hierarkier och djup på klicken.

Exempel på ett bra verktyg att använda är Screaming Frog. De har två funktioner som hjälper dig med visualiseringar:

 • Crawl visualisations
 • Directory tree visualisations

I grund och botten är dessa två typer av visualiseringar olika och kan användas på olika sätt i samband med att man analyserar webbplatsarkitekturen. Titta på videon här så får du några praktiska exempel:

SEO Webbplatsarkitektur – Anpassa efter användarnas sökavsikt

Sökmotoroptimering är alla aktiviteter vi gör för att få en hemsida att öka sin position på Google, och på så sätt få fler kvalitetsbesökare till en viss hemsida. Ett effektivt sätt att öka rankningen är att ändra på sin webbplatsarkitektur för att bättre matcha användarnas sökavsikt.

“Varför gör den här personen denna sökning på Google?”

Sökavsikt är avsikten med hela sökningen, och svaret på frågan: “Varför gör den här personen denna sökning på Google?” Först när innehållet på din hemsida matchar det användaren söker efter har du matchat sökavsikten. Det är först då användaren blir tillfredsställd.

”Sökavsikten bör vara i centrum”

Sökavsikten bör vara i centrum när du planerar webbplatsarkitekturen. Själva hemsidans navigering byggs ihop med länkar och hur du väljer att organisera olika element. Om din arkitektur är bra är det enkelt för användarna att använda och förstå hemsidan.

Viktiga frågor för att matcha sökavsikten

Vid konstruerandet av din hemsida är det bra om du ställer frågorna:

 • Vad är användarna ute efter?
 • Vad är det som är viktigt?
 • Hur relaterar de olika sidorna med varandra?

Dessa frågor är avgörande för hur väl hemsidan matchar användarnas sökavsikt. Genom en effektiv arkitektur kommer du att kunna ge dina besökare precis vad de är ute efter, på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt.

Organisera så att användarna snabbt hittar

Ordna menyer, länkar och texter så att användarna smidigt kan navigera sig fram på din hemsida för att hitta det de är ute efter. I vissa fall kan det även vara en god idé att organisera navigeringen kring teman och kategorier. Om det finns andra saker som också är viktiga för användarna (men inte lika viktigt som resten) så kan du ha dem kvar synliga men inte tillsammans med resten av navigeringen. Anledningen till att göra så här är för att ge användarna de som de vill ha först (dvs matcha sökavsikten).

Sökavsikten matchar & länkarna är tydligt organiserade

Genom att organisera hemsidans interna länkar (navigering) på ett tydligt och enkelt sätt gör du det möjligt för användarna att hitta det de söker så fort som möjligt. Ju tidigare de kommer i kontakt med det de vill ha så matchar du sökavsikten.

Ett sätt att ta reda på vad användarna är ute efter när de besöker din hemsida är att titta i hur era analytics-siffror ser ut. Vilka sidor är mest besökta? Vart spenderar användarna mest tid? Vad klickar de mest på? Etc.

Ge användarna det de tycker om mest

Siffrorna i analytics avslöjar vad som är viktigt för användarna. Försök därför att skapa en navigering som gör det så enkelt som möjligt för användarna att hitta det de är ute efter mest. Ifall analytics exempelvis visar att den mest besökta sidan i din webbutik är kategorisidan för “slipsar” så bör du försöka lyfta fram länken till sidan så mycket du kan i navigeringen. Ju tidigare du ger användarna vad de vill ha desto bättre.

Matchning av sökavsikt = Högre rankning på Google

Google vet vad användarna gör på din hemsida och vad de gör. Genom en smart webbplatsarkitektur kan du se till att ge användarna vad de är ute efter, och på så sätt matcha sökavsikten. Ju bättre och snabbare du matchar sökavsikten desto mer kommer du att bli belönad av Google i form av högre rankning.

Webbplatsarkitektur kan få din SEO rankning att lyfta på Google

De flesta som börjar lära sig om sökmotoroptimering lär sig om On-Page SEO såsom titlar, H1:or, metabeskrivningar, laddningstider, filstorlekar och mycket mer. Allt detta har självklart effekt på rankningen, men ett område som alltför få känner till är det som kallas för webbplatsarkitektur. För precis som en arkitekt bygger ett hus kan du konstruera en hemsida för att göra den optimal för sökmotorer. Läs vidare så kommer du få reda på hur.

Vad är webbplatsarkitektur?

I dess enklaste form skulle man kunna säga att webbplatsarkitektur är hur hur hemsidans sidor är organiserade och navigerbara. Själva arkitekturen byggs ihop genom navigationen och länkarna, men även URL:er breadcrumbs, kategorisidor, sitemaps och fler saker. En bra arkitektur hjälper både användare och sökmotorer att hitta det de söker efter.

Relevans och betydelse

Arkitekturen på din hemsida bestämmer hur viktig och relevant ditt innehåll är. Rätt konstruerat kan din arkitektur slussa besökarna (och sökmotorer) vidare till dina viktigaste sidor samtidigt som den kommunicerar vad sidornas innehåll handlar om.

Enkel att använda och förstå

Det är målet – att få användarna att känna att hemsidan är enkelt att använda och förstå. Gör du detta rätt så kommer det leda fler indexerade sidor, högre rankning och fler tillfredsställda besökare.

När du håller på med sökmotoroptimering av din hemsida är webbplatsarkitektur ett område som tar tid, men som är väl värt tiden den tar! Här kommer vi gå igenom några saker du kan göra för att förbättra webbplatsarkitekturen.

Klicka på länken nedan för att lära dig ett enkelt sätt att ändra på hemsidans arkitektur för att få din hemsida att ranka högre:

Anpassa webbplatsarkitekturen efter användarnas sökavsikt

Hitta lediga SEO-domäner som redan har länkkraft

Har du någonsin undrat hur SEO-proffsen jobbar för att hitta och köpa upp domäner med länkkraft? Här får du reda på hur.

 1. Gå till sajten Rymdweb och börja leta bland domäner som snart släpps till allmänheten att köpa. Vill du jobba effektivt kan du exportera hela listan för att sedan ladda upp i ett verktyg för att kolla länkkraften.
 2. Kör domänerna i Ahrefs (går bara att göra med 200 domäner i taget) eller så kan du använda Majestic (går att ladda upp till 1000 000 domäner på en gång) och se vilka som har mest länkkraft. Välj ut de som du anser är bäst.
 3. Gå tillbaka till Ahrefs och utvärdera de bästa domänerna du hittat samt hur mycket trafik som domänerna hade när de var igång.
 4. När du hittat några spännande domäner går du sedan till Wayback Machine och lägger in länken till domänerna (en i taget). Där kan du se mer i detalj vad sidorna handlade om när de var verksamma.
 5. Om du bestämt dig för att köpa en viss domän kan du antingen använda dig av Rymdwebs Snapback-tjänst (om du vill vara på den säkra sidan) eller vänta tills datumet då domänen släpps fri för alla att köpa. Då gäller det att vara snabb för du vet aldrig vem konkurrerar med om domänen. Datumet för när domänen släpps fri för allmänheten står bredvid domännamnet i Rymdwebs lista.

Ahrefs ordlista

Ahrefs är ett välanvänt verktyg inom SEO-communityn då datan är omfattande och verktygen relativt enkla att använda. För dig som är nybörjare kan det dock vara lite svårt i början att förstå vissa ord och förkortningar. Därför har jag skapat den här sidan för att förklara ord som är värda att känna till.

Keyword Search Volume
Sökvolymen ett sökord har per månad i ett specifikt land. Visas som snitt per månad.

Keyword
Sökordet en sida rankar på i det organiska resultatet.

Keyword Difficulty (KD)
Estimerar hur svårt det är att ranka bland topp 10 i det organiska resultatet. Beräkningarna görs utifrån hur många domäner som länkar till de sidor som är topp 10 just nu. KD presenteras i siffrorna 0-100, där 100 är det högsta man kan få.

Volume
Detta är sökvolymen som respektive sökord har per månad (i det landet du har valt).

Clicks
Antal gånger folk klickar på sökresultaten när de söker på ett visst sökord.

Cost-Per-Click (CPC)
Visar snittpriset för hur mycket det kostar att ha en annons där man betalar varje gång någon klickar på annonsen.

Clicks-Per-Search (CPS)
Visar procentuellt hur många som klickar på ett sökresultat jämfört med hur många sökningar som faktiskt görs på ett sökord.

Return Rate (RR)
Visar hur många gånger i snitt en person söker på samma sökord under en 30-dagarsperiod.

Parent topic
Man skulle kunna översätta parent topic till “föräldersökord”, dvs det sökordet som är “förälder” till alla andra sökord. Föräldersökord samlar alla sökord under ett och samma tak, vilket i sin tur gör det möjligt för dig att samla alla sökord under en och samma sida. För att hitta föräldersökordet lokaliserar man den sidan som rankar högst och sedan lokaliserar man det sökordet som drar in mest trafik till sidan. Detta sökordet blir sedan “föräldersökord”.

SERP
Står för ”Search Engine Result Page” och visar hur första sidan i sökresultatet ser ut för ett specifikt sökord.

Updated
Datumet för när Ahref senast kontrollerade sökresultaten för ett visst sökord.

Ahrefs Rank (AR)
Visar hur stark en hemsidas länkprofil är i förhållande till andra hemsidors länkar. Den hemsidan som har starkast länkprofil rankas 1:a.

Domain Rating (DR)
Visar hur stark en hemsidas länkprofil är jämfört med andra hemsidors länkprofil. I beräkningen tänker man både på hur många domäner som länkar till dig samt hur starka dessa länkarna är. Resultatet redovisas med siffrorna 0-100, där 100 är starkast.

URL Rating (UR)
Visar hur stark en URL:s länkprofil är. Man beräknar både interna och externa länkar i sin bedömning och redovisar resultatet med siffrorna 0-100. Siffran 100 är starkast, och ju högre den siffran är desto större är URL:ens chanser att rankas högt.

Backlinks
Visar hur många externa länkar som pekar mot en viss URL.

Domains
Visar hur många unika hemsidor som har en länk som pekar mot en viss URL.

Traffic
Hur mycket trafik ett visst sökord beräknas generera till en domän eller URL per månad.

Keywords
Visar hur många sökord som en sida rankar på när det kommer till topp 100 sökresultaten.

Top keyword
Visar vilket av sökorden (som sidan rankar på) som genererar mest trafik.

Volume
Visar antal sökord som en viss URL rankar för.

Share
Visar andelen mellan hur många som har sökt på de sökorden du spårar och hur många av sökningarna som faktiskt slutar med att besökare kommer till en hemsida.

Position
Visar vilken rankningsposition som en viss URL har i det organiska sökresultatet.

Domain
Adressen hemsidan har.

Page
URL:en en sida har.

Referring Domains (RD)
Visar hur många unika domäner som länkar till en viss sida.

Organic keywords
Totalt antal sökord en hemsida eller URL rankar med i topp 100 sökresultaten.

Organic traffic
En prognos på hur mycket trafik en hemsida eller URL beräknas få per månad.

Traffic value
Visar hur mycket det hade kostat att få motsvarande trafik med hjälp av sökordsannonsering.

Group similar
Detta är ett filter som visar unika externa länkar. Skulle dina länkar ha samma ankartext eller kringliggande text så kommer de specifika resultaten att klumpas ihop.

One link per domain
Visar endast en extern länk per unik domän. Skulle en domän ha flera länkar som pekar mot din hemsida så väljer Ahrefs ut den som har högst UR (se ”URL Rating”).

Referring page
Visar titel och URL till sidan som länkar till min hemsida.

External domains
Visar antalet externa länkar som kommer från en viss sida.

Anchor and backlink
Visar ankartexten för länken man har fått, texten runt omkring ankartexten samt URL:en som länken pekar mot.

First seen
Datumet då Ahrefs bot första gången hittade en länk från en extern hemsida som pekar till din hemsida.

Last checked
Senate datumet Ahrefs bot bekräftade statusen av länken.

Similar
Visar de länkar som har samma ankartext och omringade texter. Dessa klumpas ihop.

Dropped
Visar vilka länkar som en hemsida eller URL tappat under en viss tidsperiod. Länkarna har ursprungligen funnits på sidor som utav någon anledning tagits bort från Ahrefs index.

Destination Page Check (DP check)
Sista datumet Ahrefs bot spindlade igenom en URL för att bekräfta att sidan inte är tillgänglig (utav någon anledning).

Referring Page Check (RP check)
Sista datumet Ahrefs bot spindlade en sida för att bekräfta att det fanns en viss länk där.

Broken backlinks
Visar externa länkar till sidor på din hemsida som visar statuskod 404, dvs inte funkar eller är otillgängliga.

Dofollow
Visar vilka domäner som har en dofollow-länk som pekar till din hemsida.

URL
Visar URL:en som en hemsida har när den rankar på ett visst sökord.

Keywords unique to target
Sökord som din hemsida rankar på, men inte dina konkurrenter.

Common keywords
Sökord som både din hemsida och dina konkurrenter rankar på.

Common keywords (%)
I procent hur många sökord som både din hemsida och dina konkurrenter gemensamt rankar på.

Keywords unique to competitor
Sökord som dina konkurrenter rankar på, men inte du.

External links
Externa länkar som pekar till din hemsida.

Social Power (SP)
Ett snitt på hur många gånger som hemsidans länk har delats på sociala nätverk.

Total
Totalt antal delningar som har skett av sidans URL på sociala nätverk.

Links from target
Visar totala antalet länkar som går från en viss hemsida till din domän/hemsida.

Ads
Visar hur en annons såg ut när den var aktiv i sökresultaten.

Block
Visar vart annonsen var placerad när den var aktiv, dvs i toppen av sökresultaten eller i botten.

Health score
Visar i procent hur många av de spindlade URL:erna som inte har något fel på sig.

Page Rating (PR)
Visar URL:ens interna länkprofil jämfört med andra URL:er som också spindlats på hemsidan.

HTTP status code
Statuskoden som en URL ger.

Content type
Visar vilken typ av innehåll som finns i header.

Depth
Antal klick som krävs för att komma till den specifika URL:en från den platsen då Ahrefs började spindla hemsidan. Även ompekningar räknas som antal klick. Antal klick kallas av vissa även för ”djup”.

Is indexable page
Visar huruvida en sida är indexerbar eller inte. I vanliga fall är en indexerbar sida en HTML-sida som ger statuskoden 200 och som varken har en ”noindex”-tagg eller en ”rel=canonical”-tagg.

Link type
Visar hur en viss sida länkar till en viss URL.

Source URL
URL:en till en viss sida.

Source HTTP status code
Statuskoden en viss URL ger ifrån sig.

Target URL
URL:en till en viss sida.

Target no-crawl reason
Anledningen till varför en viss URL inte har spindlats.

Anchor
Ankartexten en viss länk har på en sida.

Alt attribute
Alt-attribut som en viss länk har på en sida.

Crawled
Antal URL:er som spindlats.

Scheduled
Antal URL som upptäckts under en spindling och som schemalagts för att spindlas vidare.

Discarded
Antal URL:er som exkluderats från spindling (inte spindlats).

Ignored by settings
Berättar att det finns URL:er som inte spindlats på grund av olika inställningar som projektet har. Som exempel kanske det är inställt att Ahrefs inte ska spindla Javascript eller externa länkar.

Known
Antal URL:er som upptäckts under spindling.

SERP Features
Visar vilka element i sökresultaten som ett visst sökord har och som inte är traditionella sökresultat. Exempel på ”icke traditionella” SERP features är: Featured snippet, Local pack Image pack etc.

Om din hemsida rankar på ett sökord med någon SERP feature så kommer just den specifika SERP feature lysa blått.

Location
Visar i vilket geografisk område som ett specifikt sökord spåras i (typ land, stad, ort).

Visibility
Visar i procent hur många av alla klick som de spårade sökorden får som till slut hamnar på min hemsida.

Average position
Snittpositionen som alla dina sökord har tillsammans.

Hur din hemsida blir relevant och användbar

Skapa en hemsida som är relevant och användbar

Ett av de absolut bästa sätten att få en hemsida att klättra i Googles sökresultat är att dina besökare tycker att det innehållet du har skapat är relevant och användbar. Att du har ett innehåll som matchar användarnas sökavsikt är den bästa formen av sökmotoroptimering som finns.

Exakt hur du gör för att innehåller ska bli relevant och användbar kan variera beroende på din hemsida, men det är inte ovanligt att man skapar blogginlägg, publicerar på sociala medier, har ett forum eller liknande.

Ge dina besökare vad dom vill ha

För att skapa relevant innehåll behöver du veta en hel del om din målgrupp. Så undersök så mycket du bara kan om din målgrupp, och när du vet exakt vad de vill ha så ser du till att skapa just det innehållet dom söker efter. Det är genom att ge dem vad de vill ha som din hemsida fortsätter att vara relevant för besökarna.

När du ska planera vilka sökord du ska optimera för i ditt innehåll så behöver du känna till vad och hur din målgrupp pratar. Sen kan du även använda dig av Googles sökordsplanerare för att se vilka varianter som finns på vissa sökord och fraser, samt även hur stor sökvolymen är. Använder du även Googles Search Console så kommer du kunna se vilka de vanligaste sökorden är som din hemsida idag rankas på samt vilken placering dom har i sökresultatet och hur många som klickar på dem.

Här kommer lite tips på saker att tänka på:

Tänk på stavningen och grammatiken

När du skriver ditt innehåll, försök att ha koll på grammatiken och stavfelen. Sökrobotarna ser detta och söker hela tiden efter signaler som ska avslöja hur pass hög kvalité och relevans ditt innehåll har. Och om du har en massa stavfel så kommunicerar detta en del saker till sökmotorerna.

Organisera så det är lätt att hitta

Försök så gott du kan att organisera ditt innehåll så att dina besökare lätt kan få en känsla för var ett visst ämne börjar och ett annat slutar. Ju mer logiskt uppdelad innehållet är desto lättare är det för dina besökare att hitta det dom söker. Och just detta lägger sökrobotar märke till.

Använd styckesindelning och underrubriker

Gör det enkelt för läsarnas ögon att hitta det dom söker samt att läsa dina texter. Dumpa därför inte stora texter på sidan, utan skapa olika stycken, använd rubriker och underrubriker. Gör det överskådligt och lätt att läsa. Detta är extra viktigt i takt med att allt fler använder mobiltelefonen för att surfa. På grund av skärmens storlek är det inte lika roligt att läsa större mängder text.

Ha unikt innehåll

Undvik att ha samma innehåll på andra sidor. Det är viktigt att den texten du har på en sida bara finns här och ingen annanstans. Även på samma sida är det bra om du undviker att upprepa dig flera gånger gällande samma sak. Och detta är för att en upprepning ofta inte bidrar speciellt mycket till innehållet.

Optimera för besökare (inte sökmotorer)

Fokusera alltid på att dina besökare ska få en underbar upplevelse på din hemsida. Detta betyder samtidigt att du inte ska fokusera på sökmotorer. Stoppa därför inte in onödiga sökord riktade till sökmotorer men som är meningslösa för dina mänskliga besökare (Google lägger märke till sånt).