Sökmotor: En komplett guide till hur sökmotorer fungerar

Har du någonsin funderat över hur en sökmotor fungerar? Här kommer vi att gå igenom alla detaljer kring vad som får en sökmotor att ticka – allt från hur den spindlar till hur den sedan bestämmer sig för att indexera en hemsida.

Den här artikeln är indelad i följande delar:

Värt att nämna är att sökmotorernas värld förändras snabbt. För dig som användare handlar det om att anpassa sig till det faktum att sökmotorer nu tänker ”Mobile First”, vilket innebär att allt indexeras utifrån hur innehållet är anpassat till en mobil enhet (mobil/läsplatta). Detta i sig är inte konstigt då majoriteten av trafiken till en hemsida idag kommer från en mobil.

Vad innebär detta att folk använder mobilen mer?

 • Att trafiken kommer från mobiler innebär att användarna troligen inte har snabb internet eller obegränsat med tillgång.
 • När man skriver så skriver man nog mindre än när man sitter framför en vanlig dator.
 • Den geografiska platsen man befinner sig på betyder väldigt mycket för sökresultatet sökmotorer visar för dig.

Features och sökfunktioner som börjat dyka upp allt mer

Ni kanske har märkt att sökmotorer experimenterar regelbundet med hur det ser ut i sökresultaten när man gjort en sökning. Det gör att det kan se olika ut från en dag till en annan, såväl i dator som i mobilen.

Exempel på saker man ser

 • Sökmotorer ger förslag på hur man kan stava något.
 • Autocomplete spelar en allt mer större roll i hur man söker.
 • Knowledge grafen och kartor dyker upp hela tiden.

Det som blir allt tydligare är att sökmotorer försöker bli allt mer av en assistent till alla delar av ditt liv.

Och nu när vi pratat lite generellt om sökmotorer, låt oss dyka in i detaljerna och titta närmare på hur en rankning får till.

Ranking – hur det går till när en sökmotor ska ranka en hemsida

Som du vet brukar sökresultaten normalt sett se ut som en sida med tio blå länkar på (och svart text under).

Alla dessa blå länkar och texter utgör sökresultatet, och det sökmotorer försöker avgöra när de tar fram sökresultaten är:

 • Vilka sidor ska visas?
 • I vilken ordning ska sidorna visas?

Men låt oss titta närmare på de två olika delarna som en sökmotor gör för att ens komma fram till svaret på de 2 frågorna ovan. För att förstå hur allting fungerar behöver vi känna till att det finns saker som görs innan en sökning och det finns saker som görs under en sökning.

Vad som görs innan en sökning

Innan en enda människa har gjort en sökning är det saker som sökmotorer gör. Dessa saker är:

 • Spindla alla hemsidor (dvs besöka alla)
 • Analysera alla sidor som spindlats
  • Extrahera information på länkar
   • Kolla vilka exakta match länkar som finns
   • Kolla vilken information som kan användas till knowledge graph
   • Kolla vilka adresser och annan grundläggande information som finns
  • Kolla rendering av innehållet
   • Exempelvis kontrollera Javascript och CSS på sidorna
  • Kolla lingvistiskt och semantiskt vad texten faktiskt handlar om
 • Baserat på analysen bygga ett index över allt innehåll

De flesta utav oss har nog hört talas om att sökmotorer ”indexerar hemsidor”, men vad betyder index egentligen? Jo synonymer till index som funkar ganska bra är register, förteckning och lista.

Men låt oss gräva lite djupare i det här med index.

Index

I grund och botten skulle man kunna säga att sökmotorernas index är lite som den förteckningen som brukar finnas längst bak i en bok.

Längst bak brukar de viktigaste orden finnas radade tillsammans med sidnummer på vilken sidan man kan hitta informationen.

Sökmotorer grupperar sidor i miljongrupper

På grund av att det finns flera miljarder sidor på internet är sökmotorer tvungna att gruppera dem alla i grupper på miljoner.

Vissa sökmotorer kallar varje grupp för ”skärva”, och själva indexet består utav tusentals med skärvor.

Utöver informationen som finns på själva sidorna brukar sidorna även innehålla en mängd med metainformation (såsom det som finns i metataggar etc) som sökmotorerna behöver ha koll på.

Vad som görs under en sökning

Under själva sökningen sker normalt sett tre saker som vi kommer gå igenom här.

Försöka förstå sökningen

Det är nu sökmotorn försöker analysera sökningen för att försöka förstå vad användaren verkligen är ute efter och söker efter.

I sin strävan att vilja förstå sökningen så frågar sig sökmotorn 3 saker:

Går det att koppla sökningen till något känt?

Kan det vara så att användaren söker efter en restaurang? bilmärke? eller någon annan sak som är känd?

Finns det några användbara synonym?

Ibland kan en sökning syfta på flera saker och genom att titta på användbara synonym kan sökmotorn lättare förstå vad användaren är ute efter.

Vad betyder hela kontexten?

Sökmotorer brukar titta på alla ord i sökningen för att försöka förstå hela kontexten. Enstaka ord kan avslöja mycket men ibland behöver man zooma ut och titta på alla ord tillsammans för att förstå kontexten. Ett enstaka ord kanske betyder något helt annat när man tittar på alla ord tillsammans.

Skickar sökningen till alla ”skärvor”

Kommer du ihåg när vi tidigare skrev att sökmotorer har koll på så många hemsidor att de är tvungna att gruppera dem i grupper på miljoner? Dessa grupper kallar sökmotorerna för ”skärvor”.

När en användare skriver en sökning på sökmotorn skickar sökmotorn förfrågan vidare till alla skärvor för att se om någon av hemsidornas innehåll matchar med sökningen.

Hitta alla hemsidor som matchar

Sökmotorn går igenom alla skärvor och försöker hitta alla som matchar med den sökningen som användaren gjorde.

Efter detta poängsätts hemsidorna för att se vilka som matchar bäst. Baserat på poängen skickas ett visst antal hemsidor till sökmotorn.

Automatiskt väljs de bästa sidorna ut och sorteras efter hur många poäng de har fått.

Vad som görs innan sökresultaten presenteras för användaren

Nu när ett visst antal hemsidor tagits fram är det strax dags att sätta samman dem i ett sökresultat, men först görs lite justeringar.

Innan något presenteras dubbelkollar sökmotorn så att det inte finns alltför många duplicerade sidor och inte heller spam. Ibland kan vissa resultat klustras ihop och få sitelinks.

…och så sista steget

Innan allt presenteras för användaren skapas search snippets och sedan visas sökresultaten för användaren.

Hur en hemsida poängsätts

Låt oss gräva lite djupare i processen för att poängsätta en hemsida för att se hur bra användarens sökning matchar en viss hemsida.

Signaler

För att kunna poängsätta använder sig sökmotorer av något som de kallar för ”signaler”. I grund och botten är detta bara en bit information som de använder sig utav för att poängsätta.

Dessa signaler bryts sedan ner i två olika delar:

 • Ytliga signaler – såsom språket på sidan, om den är mobilanpassad, länkkraft den har etc.
 • Sökningsbaserade signaler – såsom sökorden som användaren använder i sin sökning förekommer på sidan, synonymer till sökordet används, informationen är lokalt anpassad till användaren etc.

Metriker sökmotorer använder

Signaler som nämndes tidigare går bara in på hur sökmotorer gör, men det är inte förrän vi går in på metriker och detaljerna som det blir intressant.

Metriker är ett annat ord för mått eller siffror som används för att poängsätta och jämföra.

Huvudmetrikerna som används är:

 • Relevans – Hur relevant är informationen på sidan till det användaren söker efter? och framför allt, är sidans innehåll ”användbar” för användaren?
 • Kvalité –  Hur pass bra är sidorna som hittas?
 • Laddningstid – Hur snabbt laddas en sida? Ju snabbare desto bättre.