Lösningar på vanliga tekniska SEO-problem

Här hittar du de vanligaste tekniska SEO-problemen som man brukar stöta på samt förslag på hur du löser problemen:

A

B

Bruten ompekning

Detaljer om problemet

Detta inträffar när du har en ompekning som pekar till en sida som har 4xx eller 5xx statuskod. När sidan har någon av dessa statuskoder kommer varken besökare eller sökmotorer åt dem.

Hur du löser problemet

Ta reda på vilka sidor som har en länk som pekar sidor som har 4xx eller 5xx statuskoder.

När det kommer till sidor med 4xx statuskod behöver du byta ut alla länkar som pekar till dessa 4xx-sidor alternativt ta bort länkarna helt.

Däremot när det kommer till sidor som ger ifrån sig 5xx-statuskoder så behöver du ta kontakt med din utvecklare alternativt webbhotellet då en 5xx-statuskod tyder på att felet ligger på servern och inte på den specifika sidan.


C

Canonical från HTTP till HTTPS

Detaljer om problemet

Ibland händer det att HTTP-sidor pekar med en canonical-länk mot en HTTPS-sida.

Det är viktigt att liknande eller duplicerade sidor på en hemsida har canonical-länkar (”rel=canonical”) för att berätta för sökmotorernas botar om vilken URL som är mest auktoritär av de sidor som liknar varann. Vill du veta mer om hur Google ser på canonicals kan du läsa mer här.

Hur du löser problemet

HTTPS är en rankningsignal för Google. Det innebär att Google föredrar när en sida är HTTPS framför HTTP. Se därför till att du alltid hänvisar till en HTTPS-sida.


Canonical från HTTPS till HTTP

Detaljer om problemet

Det här inträffar när du har en HTTPS-sida som pekar med canonical-länk pekar mot en HTTP-sida.

Det är viktigt att liknande eller duplicerade sidor har canonical-attribut på sig (“rel=canonical”) för att meddela alla sökmotorer om vilken sida som är viktigast av de som är lika varann (dvs mest auktoritär). Vill du läsa mer om canoncials kan du göra det här.

Hur du löser problemet

Vår rekommendation är att du pekar alla canonical-länkar till HTTPS-sidor. Anledningen till detta är för att Google ser HTTPS som en rankningsfaktor, och därför kommer dessa sidor alltid att premieras av Google framför HTTP-sidor.


Canonical pekar mot en ompekning

Detaljer om problemet

Om det finns URL:er som är snarlika eller duplicerade är det viktigt att det finns canonical-länkar på dessa URL:er som berättar för sökmotorerna om vilken av alla dessa URL:er som är mest auktoritär (och som ska synas i sökresultaten).

Ibland kan det hända att en ompekning har canoncials pekade mot sig. Detta skapar missförstånd hos sökmotorer och kan göra att fel URL indexeras.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista med alla URL:er som har canonical-länkar som pekar till ompekningar. Byt sedan ut samtliga canonical-länkarna så att de pekar till en relevant sida som ger en 200-statuskod. Det är denna sidan som sedan kommer spindlas och indexeras av sökmotorer.


Canonical pekar till 4xx-sida

Detaljer om problemet

Sidor pekar canonical-länkar till URL:er som visar 4xx-statuskoder. Problemet med 4xx-statuskoder är att de visar att en viss URL eller länk inte funkar.

Det är viktigt att endast URL som funkar har canonicals som pekar mot dem. I de fall då sökmotorernas spindlar inte kommer åt den URL:en som angetts som canonical så kommer sökmotorerna istället spindla och indexera en annan sida.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista med alla canonical-länkar som pekar till sidor som har 4xx-statuskoder. Ersätt sedan alla canonical-länkar som ger en 4xx-statuskod med länkar som istället ger 200-statuskod.


Canonical pekar till 5xx-sida

Detaljer om problemet

URL:er som har canonical-länkar som pekar till sidor som ger 5xx-statuskoder, vilket indikerar att det finns något serverproblem.

Det bästa är när fungerande URL:er har canonical som pekar mot dem. Skulle du peka canonicals till URL:er som inte fungerar så kommer sökmotorerna att inte spindla dem och istället välja att indexera andra sidor.

Hur du löser problemet

När en URL ger statuskoden “5xx” betyder det att det finns problem med servern. Skulle så vara fallet behöver du ta kontakt med din utvecklare och webbhotell för att ta reda på vad problemet är. Kanske är den överbelastad eller så kanske inställningarna är fel.

Gör dock inte något förhastat då det ibland händer att servern genomgår underhåll och därför ligger nere under kortare stunder. Skulle dock problemet kvarstå under en längre period eller ske ofta så bör du verkligen göra något.

Om du har canonicals som pekar till 5xx-sidor är rekommendationen att du byter ut länkarna så att dessa canonicals pekat mot andra sidor istället.


Duplicerade sidor saknar canonical

Detaljer om problemet

Det finns sidor som ibland har duplicerat innehåll (eller ganska snarlikt), men som inte har canonical-URL:er.

Sökmotorer är idag relativt avancerade och kan ta reda på vilken version av innehållet som bäst tillfredsställer användarnas sökavsikt (vilket är bra). Problemet är att den versionen som sökmotorerna utser kanske inte är den som du själv vill lyfta fram. Det är därför det är en god idé att ha canonical-URL:er för att kommunicera till sökmotorerna vilken version av innehållet som du vill lyfta fram i sökresultaten.

Hur du löser problemet

Gå igenom samtliga sidor med duplicerat innehåll. Av alla sidor som är identiska eller väldigt lika varann så utser du en som är den som är den bästa. Sen ser du till att alla andra kopior av sidan får canonical-URL:er som pekar till den sidan du utsåg till den bästa. Även den som du utsåg till bästa ska ha en URL, en så kallad ”självrefererande canonical-URL”.


För få antal ord på sidan

Detaljer om problemet

Det är inte ovanligt att du stöter på sidor som har mindre än 60 ord. Ju färre ord desto mindre är chansen att sidan ger svar på besökarnas frågor (i sökmotorernas ögon).

Hur du löser problemet

Det finns inga regler för hur lång en text ska vara, men studier visar att längre texter tenderar att ranka högre (600+ ord). Fixera inte för mycket på antalet ord utan fokusera hellre på att skapa innehåll som verkligen tillfredsställer användarnas sökavsikt. Det vill säga, svara på frågorna folk har i sina huvuden. Gör du detta bra spelar det ingen roll hur många ord du använder.

Rekommendationen är att du har tillräckligt med ord för att täcka ämnet ditt sökord vill ranka på och verkligen se till att du besvarar användarnas frågor.


H

HTML-filen är för stor

Detaljer om problemet

Du har sidor på din hemsida vars HTML-kod är för stor.

Som du säkert vet består HTML-kod utav text, men om det står riktigt mycket text kan hela sidan laddas långsamt då det är mycket text som behöver gås igenom varje gång sidan laddas. Ju mer text, desto större blir storleken på HTML-filen.

Hur du löser problemet

Skapa en lista över alla sidor vars HTML-fil är stor och börja optimera koden. Det finns flera sätt att göra detta på. Det är viktigt att din hemsida är inställd på att komprimera texter, exempelvis genom att använda sig utav GZIP.


HTTP till HTTPS ompekning

Detaljer om problemet 

URL:er använder HTTP när de pekar om till sidor som använder HTTPS.

Hur du löser problemet

Det rekommenderas att du använder direktlänkar som pekar till URL-sidor som använder sig av HTTPS. Undvik ompekningar så gott det går.


HTTPS to HTTP ompekning

Detaljer om problemet

När HTTPS-sidor pekas om till HTTP-sidor. Det händer att sidor med HTTPS pekas om till HTTP istället. I dessa fall bör du notera att HTTP anses vara mindre säker. Vidare är det HTTPS även en rankningsfaktor för Google. Anledningen är att HTTP inte ger samma skydd för integritet och sekretess för besökarna som HTTPS.

Hur du löser problemet

Då det är en rankningsfaktor att ha HTTPS så rekommenderas det aldrig att ni pekar om till en HTTP-sida. Se därför till att alla URL:er använder HTTPS.


H1-rubrik saknas

Detaljer om problemet

<h1> är rubriken som är längst upp på en sida. Ibland träffar man på sidor där H1-rubrik saknas.

H1 är en viktig komponent i arbetet med sökmotoroptimering (även om den inte är fullt lika viktig som sidtitel än). En bra skriven H1-rubrik hjälper både sökmotorer att förstå innehållet bra samtidigt som den berättar för besökaren om exakt vad de kommer få ut utav innehållet på sidan.

Hur du löser problemet

Se till att varje sida har en unik H1-rubrik. Säkerställ också att det endast finns en H1-rubrik på varje sida.


H1:or – när det finns flera

Detaljer om problemet

Ibland händer det att en sida får flera H1-rubriker. Rent tekniskt är det möjligt. Även om Google sagt att det går bra brukar många i SEO-branschen att avråda från det då det kan förvirra sidans besökare.

Hur du löser problemet

Rekommendationen är att du endast har en H1-rubrik. Anledningen till detta är för att inte förvirra vare sig besökare eller sökmotorer (det finns fler sökmotorer än bara Google).


L

Långsam sida

Detaljer om problemet

Du kanske har sidor vars HTML-kod tar lång tid att ladda.

Sedan många år tillbaka har Google själva gått ut med att hastigheten på en sida är en rankningsignal. Utöver detta finns det flera studier också visar att hastigheten påverkar besökarnas upplevelse av hemsidan. Ju längre tid det tar innan sidan laddas desto större är chansen att de väljer att gå därifrån. Vill du läsa mer om hur laddtider påverkar bounce rate så kan du läsa mer här.

Hur du löser problemet

De två vanligaste anledningarna till varför en hemsidas HTML-kod inte laddas tillräckligt snabbt är för att den inte är optimerad (prata med din utvecklare) eller så kanske din server är långsam (prata med ditt webbhotell).

Rekommendationen är att du optimerar alla HTML-koder på hemsidan. Skulle problemet kvarstå är det ofta en god idé att flytta sin hemsida till ett webbhotell med snabbare servrar.


M

Metabeskrivning saknas

Detaljer om problemet

Det kan finnas sidor som saknar metabeskrivning. Utan en metabeskrivning missar du chansen att kunna presentera din sida på det sättet du vill i sökmotorernas sökresultat. Ju bättre metabeskrivning desto större är chansen att någon klickar på din just din hemsida.

En annan positiv sak är att Google även har börjat experimentera med att ha vissa metabeskrivningar som sökutdrag (dvs ”search snippets”), något som skulle ökat trafiken till din hemsida stort.

Hur du löser problemet

Rekommendationen är att du har en unik metabeskrivning på varje sida du vill få indexerad. Detta hjälper både besökare och sökmotorer att snabbt få en uppfattning av vad sidan handlar om.


Metabeskrivningar – när det finns flera

Detaljer om problemet

Sidor som har mer än en metabeskrivning. Bra att veta är att en del sökmotorer använder informationen i meta-taggarna, såsom metabeskrivningen, för att skapa olika sökutdrag (det som på engelska kallas för ”search snippets”).

Utöver detta visas metabeskrivningen även i sökresultaten, och utav den anledningen kan det vara en god idé att se till att den är beskrivningen som du har är den bästa. Skulle du däremot ha flera metabeskrivningar kommer sökmotorerna bli lite förvirrade, då de inte vet vilken som de ska visa upp i sökresultaten.

Hur du löser problemet

Gå igenom alla sidor som har mer än en metabeskrivning. Rekommendationen är att du väljer ut den som beskriver sidan bäst och raderar alla andra.


Metabeskrivningen är för kort

Detaljer om problemet

Sökmotorer använder metabeskrivningen för att skapa små utdrag som de visar upp i sökresultaten. Ju bättre metabeskrivning desto större är chansen att besökarna klickar på just din sida.

Utöver sökmotorer använder även sociala nätverk denna metabeskrivning när någon delar länken till en sida (under förutsättning att “og:description”-tagg saknas).

Anledningen till att inte ha för kort metabeskrivning är för att du missar möjligheten att beskriva sidan på bästa möjliga sätt om du har en alldeles för kort metabeskrivning.

Hur du löser problemet

Generellt sett rekommenderar vi att du håller din metabeskrivning mellan 110-160 tecken. Då och då testar olika sökmotorer med att ändra på metabeskrivningens längd, så var beredd på att ibland behöva ändra. Om du är intresserad utav att läsa mer om detta kan du klicka här.


Metabeskrivningen är för lång

Detaljer om problemet

Skulle metabeskrivningen vara för lång så kommer sökmotorer att korta ner den, vilket gör att du inte kan kommunicera exakt det du tänkt dig.

Det inte alla känner till är att sökmotorer, såsom Google, ibland använder informationen som finns i meta-taggarna (såsom metabeskrivningen) för att skapa det som kallats för ”snippets”. Snippets är dessa olika utdrag med text och bild som syns ibland när man gör sökningar på Google.

Anledningen till att sökmotorer ibland använder metabeskrivningen i meta-taggarna är att de anser att den informationen är bättre på att beskriva innehållet på sidan än den texten som står på sidan.

En annan fördel med att ha en bra metabeskrivning är när länkar delas på sociala medier. Skulle det saknas tagg för ”og:description” (som beskriver sidan för sociala medier) så kommer sociala nätverk istället att använda informationen som finns i meta-taggarna.

Hur du löser problemet

Rekommendationen är att du försöker hålla din beskrivning mellan 110-155 tecken. Vill du läsa mer om hur Google tänker om metabeskrivning kan du läsa här.


Meta refresh ompekning

Detaljer om problemet

Meta refresh ompekning är när sidor på din hemsida (med meta-taggar i head-avsnittet) skickar besökarna vidare till en annan URL efter en viss tid.

De större sökmotorerna förstår vad som händer men de kanske behöver analysera sidan lite innan de vet exakt vad som händer. Tyvärr är det inte alla webbläsare som stödjer meta refresh ompekningar och det kan hända att besökare blir förvirrade och irriterade.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista med alla sidor som har meta refresh ompekning i meta-taggarna.

Rekommendationen är att ni använder er av en 301-ompekning från servern istället för en meta refresh ompekning, såvida det absolut inte är nödvändigt såklart.


N

Nofollow

Detaljer om problemet

Sidor som har en “nofollow” meta tagg. Denna specifika tagg används för att be sökmotorernas botar att inte spindla och följa de länkar som finns på den specifika URL:en.

Hur du löser problemet

Se till att du endast använder denna tagg på sidor där du inte vill att sökmotorer ska följa länkarna på sidan.


Noindex

Detaljer om problemet

Ibland träffar man på sidor som har en “noindex” meta tagg. Dessa används på en sida för att hindra den från att indexeras av sökmotorer. Vill du veta mer om vad Google tycker om “noindex” kan du läsa mer här.

Hur du löser problemet

Använd endast “noindex” taggen om du inte vill att sidan visas på sökmotorer. En förutsättning för att “noindex” taggen ska fungera bra är att du inte blockerar sidan i “robots.txt”-filen. Om du skulle göra detta kommer sökmotorernas botar att inte kunna se sidan.


Noindex-follow

Detaljer om problemet

Ibland kommer du träffa på sidor som har en “noindex” meta tagg men ingen “nofollow” tagg i HTML-koden.

På grund av att de har “noindex” så kommer sökmotorer inte att visa dem i sina sökresultat, men samtidigt har de inte heller någon “nofollow”. Det betyder att sökmotorerna kommer följa samtliga länkar som de träffar på. Det finns dock experter som hävdar att om en sida har haft “noindex” och ingen “nofollow” under en lång tid kommer Google att se sidan som en “noindex, nofollow” per automatik.

Hur du löser problemet

Om du inte vill att sökmotorer följer länkarna på en “noindex” sida kan du lägga till en “nofollow” tagg på sidan.


Nofollow i HTML och HTTP header

Detaljer om problemet

Det finns URL:er som både har “nofollow” som meta tagg samt att i sin HTTP header (det vissa kallar för “X-Robots tag”).

Hur du löser problemet

Det räcker med att du har “nofollow” på endast ett utav ställena, antingen i HTML meta taggen eller i din HTTP-header.


Noindex i HTML och HTTP header

Detaljer om problemet

Det här inträffar när det finns en “noindex” både som meta tagg och även i HTTP statusheader (av vissa kallad för “X-Robots tag”).

Hur du löser problemet

Det räcker med att du har “noindex” antingen som meta tagg i din HTML-kod eller i HTTP-header.


Noindex-nofollow

Detaljer om problemet

URL:er som både har “noindex” och “nofollow” taggar på sig. Vad som händer här är att sidans “noindex”-tagg har sagt till sökmotorerna att inte indexera och visa sidan i sökresultaten. Utöver detta säger “nofollow”-taggen till sökmotorerna att inte heller följa länkar som finns på sidan.

Hur du löser problemet

Rekommendationen är att du endast använder dessa taggar om du inte vill att sidan ska indexeras och att sökmotorerna inte ska följa de länkar som finns på sidan.


O

Ompekningskedja

Detaljer om problemet

Användandet av ompekningskedjor kan potentiellt skada besökarens användarupplevelse genom att exempelvis sakta ner sidans laddningstid. Utöver detta finns det även en risk att ompekningskedjor gör den interna länkningen komplex för sökmotorernas botar när de kommer för att spindla.

Hur du löser problemet

Ta reda på vilka länkar som går till den första URL:en i ompekningskedjan. Där det är praktiskt möjligt ska du sedan gå in och ersätta länkarna så att de går in direkt till mål-URL:en i ompekningskedjan.


Ompekningsloop/slinga

Detaljer om problemet

En ompekningsslinga uppstår när en viss URL pekar tillbaka till sig själv eller när en ompekningskedja pekar till en URL som finns inne i ompekningskedjan. Skulle detta hända uppstår en slinga som går runt och runt och aldrig tar slut. Denna ompekningsslinga är med andra ord oändlig.

I vanliga fall kommer en ompekningsslinga att ge besökaren ett felmeddelande om att det finns för många ompekningar. För sökmotorernas botar är detta också ett bekymmer då slingan går bara runt och runt utan att komma fram till en viss specifik sida.

Hur du löser problemet

Om det är så att URL:en i fråga inte ska pekas om får du ändra dess statuskod till “200” istället. Däremot om tanken är att URL:en ska pekas om så får du gå in och ändra den sista URL:en i ompekningsslingan till en fungerande sida som har statuskod “200”.

Rekommendation är även att du tar reda på alla interna länkar som pekar till URL:er som finns i ompekningsslingan. Sen bör du gå till dessa interna länkar och peka om dem till sidor som ger ifrån sig “200” i statuskod.


Open Graph-taggar är inte kompletta

Detaljer om problemet

Open Graph är som ”metabeskrivning” för sociala medier. Hur det funkar är att du har Open Graph information på en sida, och när länken till sidan delas på sociala medier så hänger denna Open Graph informationen med och presentera tillsammans med länken.

Det finns vanligtvis fyra Open Graph-taggar som bör finnas på varje sida, och dessa är: og:title, og:type, og:image, and og:url. Ibland stöter man dock på sidor som saknar minst en av dessa fyra.

Hur du löser problemet

Gå igenom samtliga sidor och säkerställ att du har samtliga OG-taggar som krävs för att det ska se snyggt ut när länkarna delas på sociala medier. Vill du läsa mer om Open Graph kan du läsa här.


Open Graph-taggar saknas

Detaljer om problemet

Open Graph-taggar berättar för sociala medier om bland annat vad sidans titel och metabeskrivning är samt vilken information som ska visas upp när sidans länk delas. Det händer ibland att vissa sidor saknar Open Graph-taggar.

Hur du löser problemet
Det rekommenderas att du gå igenom alla sidor och säkerställer att de har Open Graph-taggar så att det ser snyggt ut när länkar delas på sociala medier. Du kan läsa om OG här om du är intresserad.


Open Graph URL:en matchar inte canonical-URL:en

Detaljer om problemet

Då och då träffar man på URL:er i Open Graph-taggen som inte är samma som de URL:er man träffar på i rel=canonical-taggarna.

Open Graph-taggarna är skapade för att berätta för alla sociala medier om vilken information som ska visas upp när en av hemsidans URL:er delas på sociala medier. När det finns en URL i Open Graph-taggen som inte stämmer överens med den URL som finns i canonical-taggen så kommer en icke-canonical version av sidan att delas på sociala medier.

Hur du löser problemet

Sammanställ alla sidor med och utan Open Graph-taggar. Rekommendationen är att du går igenom alla sidor och säkerställer att den URL som finns i taggen ”og:url” matchar din canonical-URL.


T

Texter saknar komprimering

Detaljer om problemet

Du kanske har sidor vars text inte komprimeras. För att besökaren snabbare ska komma åt sidan behöver du se till att minska storleken på alla filer som skickas från din server till besökarens webbläsare. Ett sätt att göra detta på är att komprimera text-baserade filer, såsom HTML, JavaScript och CSS.

Hur du löser problemet

Se till att din server är inställd på att använda GZIP. De flesta webbläsare nuförtiden stödjer komprimering med stöd av GZIP. Skulle du inte kunna använda just den komprimeringen så finns det andra du kan använda dig utav, såsom exempelvis Brotli och Deflate.


Timed out (paus)

Detaljer om problemet

När ett anrop skedde för att ladda en URL så fick man inget svar från servern. Detta kan skada hur väl sökmotorer kan spindla och indexera sidan och hur besökarna upplever sidan.

Hur du löser problemet

Gå igenom alla sidor som har “timed out”. Gå igenom alla loggar från servern för att hitta potentiella fel. Om felen kvarstår behöver du ta ett snack med ert webbhotell och/eller er utvecklare för att se hur ni löser problemen. Det kan vara så att er server helt enkelt inte klarar av belastningen, kanske är inställningarna fel eller så är den helt enkelt bara för långsam.

Med tiden kommer du märka om detta är något tillfälligt eller mer permanent. Först när du anser att det är permanent bör du sätta in en åtgärd.


Titlar – när det finns flera

Detaljer om problemet

När en hemsida har flera titlar. För en del sökmotorer kan detta bli ett problem, men som tur är har Google avancerat så mycket att det inte är något stort problem för dem längre. Dock kan lite förvirring uppstå då endast en av titlarna kan väljas ut för att synas i sökresultaten.

Hur du löser problemet

Om du själv inte är en programmerare kommer du troligen behöva ta hjälp av en för att ta reda på varför din hemsida har mer än en titel. Rekommendationen är att endast ha en unik titel per sida.


Titel saknas

Detaljer om problemet

Titel saknas på sidan. Det inte alla tänker på är att själva titeln är en viktig del utav sökmotoroptimeringen du gör på sidan (det man kallar för ”On-Page SEO”. Det du skriver som titel kommer att visas i sökresultaten samt visas i tabben i webbläsaren.

Hur du löser problemet

Gå igenom alla sidor på hemsidan som saknar titel. Försök att skriva en bra titel som beskriver respektive sida. Glöm inte att ha med sökordet som respektive sida vill ranka på.


Titeln är för kort

Detaljer om problemet

Skulle sidans titel vara för kort finns risken att du inte beskriver sidans innehåll på ett tillräckligt bra sätt för att locka till dig besökare (för målet är trots allt att få dem att besöka sidan). Skulle sökmotorer inte heller tycka att den titeln du skrivit är tillräckligt bra på att beskriva sidans innehåll så kan de generera en egen titel. Då kommer de använda sig av texter som redan finns på sidan eller i meta-taggarna.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista på alla sidor som har för korta titlar. Försök sedan att skriva titlar så att de är mellan 50-65 tecken långa. Risken är att längre titlar blir förkortade av sökmotorerna.


Titeln är för lång

Detaljer om problemet

Om titeln är för lång kommer sökmotorer att korta ner dem innan de syns i sökresultaten. Vill du läsa mer om hur Google ser på titlar kan du läsa här. 

Hur du löser problemet

Det rekommenderas att du håller sina titlar mellan 50-60 tecken för att inte riskera att de kortas ner av sökmotorer. Egentligen räknar sökmotorer inte på antal tecken utan på hur många pixlar bred en titel är (just nu är maxbredden 600 pixlar, men detta ändras med jämna mellanrum).


Twitter card saknas

Detaljer om problemet

Skulle du träffa på sidor som skulle sakna taggar för Twitter cards kan det vara bra att ha förståelse för taggarnas uppgift. Dessa Twitter cards ger instruktioner till Twitter om vilken titel och metabeskrivning som en viss sida har (vars länk har delats). Det är denna informationen som visas när en länk delas, och skulle det saknas cards kommer Twitter hämta informationen från Open Graph-taggar istället.

Hur du löser problemet

Om du vill att dina länkar som delas på Twitter är snygga bör du fixa så att du har Twitter cards som är korrekt ifyllda och i sidans HTML-kod. Är du intresserad utav att lära dig mer om dessa Twitter cards kan du läsa mer här.


Twitter card är ofullständig

Detaljer om problemet

När du har en hemsida som saknar någon tagg med information om Twitter card så går du miste om nåt. Det Twitter card-taggen gör är att bland annat berätta för Twitter om vad URL:ens titel och metabeskrivning är (med mera). De vanligaste taggarna som finns är:

  • Twitter:card
  • Twitter:site
  • Twitter:title 
  • Twitter:description
  • Twitter:image 

Bäst är om dessa taggar finns med. Skulle någon saknas kommer Twitter istället att hämta informationen den behöver via Open Graph.

Hur du löser problemet

Rekommendationen är att sammanställa en lista över alla sidor som saknar någon av taggarna för Twitter cards. Sen väljer du ut vilka utav dem som du vill ska se ut på ett visst sätt när din hemsidas URL delas på Twitter. Ändra på dessa sidors taggar så att de har alla nödvändiga Twitter cards.


Siffror

302 ompekning

Detaljer om problemet

Det är vanligt att man pekar om en URL till en annan med en 302 statuskod. Denna statuskod “302” kommunicerar till sökmotorer om att ompekningen endast är tillfällig. Anledningen till att folk använder 302 och även 301 är för att de vill att länkkraften på en sida överförs till en annan sida och inte går förlorad.

302 är dock en tillfällig ompekning och därför bör du inte använda den om du anser att ompekningen är permanent.

Hur du löser problemet

Gå igenom alla sidor som ger ifrån sig en 302-statuskod. Om du anser att ompekningen är permanent bör du peka om dem med en 301 statuskod istället. Detta då en “301” meddelar till sökmotorerna att sidan permanent har flyttat adress till en ny URL.


3xx ompekning

Detaljer om problemet

Enligt Google kan du använda vilken 3XX-ompekningsmetod som du vill då de är kompatibla med Googlebot, dock bör du veta att det finns fler botar än Googles och alla kanske inte är kompatibla med alla ompekningar. Värt att tänka på är att ompekningar ibland kan ställa till det för din hemsida genom att sänka prestationen, speciellt för mobilanvändare, och kan ibland även förvirra hemsidebesökare.

Hur du löser problemet

Det rekommenderas att du ersätter interna ompeknings-URL:er med direkta länkar till målsidor. Försök att göra detta på alla ställen som detta är möjligt.


404

Detaljer om problemet

“404” får man som statuskod på sidor som inte fungerar utav någon anledning. Det är en av de vanligaste 4XX felen som förekommer och brukar indikera att den URL:en som man vill till inte finns. När en länk pekar till en 404-sida brukar man säga att den länken är “bruten”.

Det främsta problemet med att ha 404:or är att de gör besökarnas upplevelse sämre då de inte ger det besökarna är ute efter. Samtidigt slösar sökmotorernas botar även din crawlbudget på att söka igenom sidor som inte fungerar.

Hur du löser problemet

Ta först reda på alla 404-sidor som du har. Ta sedan reda på vilka internlänkar som du har som pekar till 404-sidor. Börja därefter att ta bort internlänkar som leder till 404-sidor alternativt ersätta dem med relevanta länkar som fungerar.

Ett alternativ är att lägga 301-ompekningar på alla 404-sidor. Detta är extra viktigt om det är så att dina 404-sidor även har externa länkar som pekar mot dem.


4xx

Detaljer om problemet

När du har en sida som ger 4xx statuskoder så säger det att du inte kommer åt URL:en du vill till. Det finns flera olika statuskoder som börjar på siffran 4.

Några av de vanligaste är:

401 – Unauthorized

403 – Forbidden

404 – Not found

408 – Request timeout

När du har en URL som ger ifrån sig någon statuskod som börjar på 4xx så sänker du besökarnas upplevelse då de inte kommer åt sidan eller länken de vill till. Skulle du ha interna länkar som leder till en 4xx-sida kommer du även slösa crawlbudgeten du har hos sökmotorerna genom att leda dem till sidor som inte fungerar. På sikt kommer sökmotorerna att ta bort de 4xx-sidor som inte fungerar från sitt index då de inte ger besökarna en bra upplevelse.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista över alla 4xx-sidor som du har. Gå sedan igenom alla interna länkar som leder till en 4xx-sida och antingen ta bort dessa interna länkar eller ersätt dem med andra relevanta länkar som fungerar.

På lång sikt kan det vara en en god idé att göra en permanent 301-ompekning på de sidor som ger ifrån sig en 4xx statuskod. Detta är extra viktigt om du har externa länkar som pekar till en 4xx-sida. Denna åtgärden skulle göra det smidigare för sökmotorer att spindla sidan samt ge besökarna en bättre upplevelse.


500

Detaljer om problemet

När URL:en ger ifrån sig en 500-statuskod betyder det att servern har interna problem. Det innebär i sin tur att varken besökare eller sökmotorer kan komma åt dessa sidor. Sökmotorerna tvingas därför till att överge spindlingen av sidan och besökarna kommer aldrig åt sidan och lämnar.

Hur du löser problemet

Sammanställ en lista över alla URL:er som ger ifrån sig statuskoden “500”. Gå sedan igenom loggen för servern tillsammans med ert webbhotell och er utvecklare för att kunna avgöra huruvida problemet är något tillfälligt eller permanent.


5xx

Detaljer om problemet

När en URL ger en 5xx-statuskod betyder det att det finns problem med servern. Det gör att varken besökare eller sökmotorer kan komma åt URL:en. Som resultat sker ingen spindling och besökarna får inte det de var ute efter.

Hur du löser problemet

Gå igenom hela listan du har med URL:er som ger 5xx-statuskoder.

Därefter går du igenom loggen från servern för att kunna lokalisera problemet. Skulle du inte hitta problemet eller om det visar sig vara ett långvarigt problem behöver du prata med webbhotellet och er utvecklare för att se huruvida servern är överbelastad eller är felinställd.

Ibland sker det att sidor ger ifrån sig koden “500”. Det kan vara både något kortvarigt eller långvarigt. Gör en gedigen analys innan du sätter in resurser för att åtgärda problemet.