SEO Ordlista

Här hittar du ord som du kommer träffa på när du arbetar med SEO eller sökmotoroptimering.

A

Above the fold

Detta är allt innehåll på en sida som syns innan besökaren har börjat scrolla ner på sidan.

Algoritm

En algoritm är en matematisk formel fyllt med regler som har satts i en viss ordning för att lösa ett problem på ett visst specifikt sätt. Inom SEO-sammanhang brukar man ofta nämna algoritmer när man pratar om hur sökmotorer upptäcker webbplatser och rankar dem i en viss ordning. När du exempelvis använder dig utav en sökmotor använder sökmotorn algoritmer för att avgöra vilket sökresultat som den ska presentera för dig.

Algoritm uppdatering (algorithm update)

Sökmotorer gör regelbundet små uppdateringar i dina algoritmer. Vissa gör dagligen förändringar, men då och då kommer någon större uppdatering som påverkar hemsidors rankningar både positivt och negativt. Google har kallat större uppdateringar för ”core update”.

Alt text

En “alt text” är en text som ger sökmotorer ytterligare information om bilderna på en webbsida. Sökmotorer har historiskt inte varit bra på att tolka allting i en bild, och därför har det varit bra att lägga till en alt text på bilder för att göra det enklare för sökmotorer att förstå vad bilderna handlar om.

AMP (accelerated mobile pages)

AMP är något som har skapats för att låta webbsidor ladda supersnabbt på mobila enheter, såsom en smartphone. När du exempelvis klickar på en sida du ser på Google öppnas en “light” version av sidan i HTML.

Analytics

Arbetet med att samla in, analysera och tolka data och information som samlats in. Används ofta för att ta beslut om framtida strategier.

Ankartext (anchor text)

Ankartext är den klickbara texten på en sida som används som en länk till en annan sida (antingen på din egen hemsida eller extern hemsida). Det är standard att ankartexter är markerade med blå färg på de flesta hemsidor.

Artificial Intelligence (AI)

AI handlar om att få datorer och program att göra saker som kräver en mänsklig intelligens. I grund och botten är AI en digital hjärna som konstant lär sig ju mer data vi fyller den med. Det gör att AI datorn så småningom har lärt sig så mycket att den kan ta beslut själv utan att en människa behöver övervaka.

Auktoritet (authority)

Auktoritet är en kombination av olika faktorer som sökmotorer väger samman för att avgöra huruvida en hemsida ska ranka högt eller lågt.

Avindexera (de-index)

Detta sker när sökmotorer tar bort en hemsida från sökresultaten. Anledningen till avindexeringen är antingen Googles beslut eller något du själv har gjort eller beslutat om.

Avvisningsfrekvens (bounce rate)

Andelen besökare som besöker din hemsida och som väljer att lämna din hemsida efter att bara ha besökt en enda sida.

B

B2B (business-to-business)

Står för ”business-to-business” och innebär att ett företag säljer till ett annat företag. Företagskunder har även ett köpbeteende som skiljer sig från när du marknadsför mot konsumenter.

B2C (business-to-customer)

Står för ”business-to-consumer” och innebär att företag säljer till konsumenter (och inte till andra företag).

Baidu

Den mest använda sökmotorn i Kina.

Bakåtlänk (backlink)

Bakåtlänkar är länkar som pekar till din hemsida från en annan extern hemsida. Utifrån sökmotorers perspektiv är dessa bakåtlänkar “röster” på din hemsida. Och alla dessa röster säger att din hemsida har lite bättre kvalité än hemsidor som inte får en “röst” på sig.

Bild SEO (image SEO)

Bild SEO, även kallad för sökmotoroptimering av bilder, handlar om att optimera allt som har med bilder och grafik att göra för att hjälpa dem att ranka högre i sökresultaten för bilder. Det vanligaste är att optimera alt texten samt storleken på bilderna.

Bing

En sökmotor som drivs av företaget Microsoft.

Black Box

Detta brukar vara ett komplext data system eller program som ingen förstår. Man ser vad som stoppar in och vad som kommer ut, däremot förstår man inte hur denna ”black box” har kommit fram till de slutsats som den har kommit fram till.

Black hat SEO (“svart hatt”)

När man säger “black hat tekniker” inom SEO syftar man på olika former av tekniker som används för att få en hemsida att ranka högre samtidigt trots att dessa tekniker bryter mot de riktlinjer som sökmotorerna har skapat kring vad du får och inte får göra.

Blogg

En blogg är antingen en hel hemsida eller bara en del utav e hemsida. Används ofta för att se till att alltid ha fräscht innehåll på sin hemsida.

Bot

En bot (även kallad robot av vissa) är ett program som är skapad för att utföra en viss uppgift. Det finns botar på en mängd med webbplatser idag. Som exempel finns det chattbotar som verkar på Facebook som du kan chatta med, och så har även sökmotorer botar som spindlar hemsidor.

Bruten länk (broken Link)

En bruten länk betyder att sidan av någon anledning inte kan hittas, vilket gör att en 404-sida visas. De vanligaste anledningarna till att en länk blir bruten är att en sida raderas, sidan byter URL (utan ompekning) eller att hemsidan av någon anledning slutar visas av servern.

Brödsmulor (breadcrumb)

Något man sätter upp på en hemsida för att hjälpa besökarna att lättare navigera sig fram.

C

Cache

En teknik som tillfälligt spara innehållet på en sida, såsom bilder etc, för att spara tid nästa gång besökaren går in på sidan igen.

Cachad sida (cached page)

En kopia av hur en sida såg ut när sökmotorn spindlade den.

Click Bait

Innehåll som är skapad för att få folk att klicka på den. Används ofta genom att använda bilder och rubriker som lovar för mycket, och när du väl är inne på sidan så kanske den inte alls innehåller det du trodde eller mycket mindre än vad som lovades av bilden eller rubriken.

Cloaking

Man visar inte samma innehåll/sida för människor som man gör för sökmotorer. Detta bryter mot de flesta sökmotorers riktlinjer.

CMS

Står för Content Management System och är ett system som låter människor skapa, ladda upp och hantera innehåll på hemsidor. Ett populärt exempel på ett CMS som används ofta är WordPress.

”Content is king”

Ord som ofta används i digitala sammanhang för att poängtera att innehållet är det som kommer dra trafik, och genom att säga så kommunicerar man indirekt att man borde satsa mer på att skapa mer och bättre innehåll.

CSS

Står för ”Cascading Style Sheets (CSS)” och är i grund och botten ett HTML elements som används när man skapar hemsidor. Med hjälp av CSS designar du allt visuellt på hemsidan, såsom exempelvis färger, font och huruvida en hemsida är responsiv.

CTR (click through rate)

En CTR säger i procent hur många som har klickat i förhållande till hur många impressions (visningar) någonting har fått. För att räkna ut CTR tar du antal klick delat på antal impressions.

Om du exempelvis har en webbutik och din produkt fått 2500 impressions och 70 klicks så räknar du ut CTR på följande sätt: 70/2500 = 0,028 = 2,8%.

D

Data

Detta är alla siffror som du samlar in. Kan vara på affärsprocesser, men brukar i en del branscher oftast handla om kundernas beteenden. Datan används ofta för att ta strategiska beslut.

Dead-End Page

Syftar på en hemsida som inte länkar vidare till andra hemsidor. När botar kommer in på sidan har de därför ingen annanstans att gå vidare till.

Djuplänk (deep link)

En länk som pekar mot annan sida än startsidan på en hemsida.

DMOZ

En katalog med URL:er som startades under IT-boomen runt år 2000 och som lades ner under år 2017.

Dofollow

I grund och är detta en helt vanlig länk, där man säger till sökmotorer att de borde spindla ens hemsida och följa alla länkar de hittar.

Dold text (hidden text)

Detta är all text som är dold för det mänskliga ögat men som finns där för att sökmotorerna ska se.

Domän (domain)

En hemsidas domän är helt enkelt den adressen du har och som alla besökare använder för att komma till din hemsida. Som exempel är denna hemsidas domän ”seogeek.se”.

Domänauktoritet (domain authority)

Detta är ett nyckeltal som skapades av företaget Moz som ett sätt att mäta en hemsidas förmåga att ranka högt. Några av faktorerna som växa in nyckeltalet hur pass pålitlig hemsidan är, hur många externa sidor som länkar till den, hur populär den är och mycket mer.

DuckDuckGo

En sökmotor som skapades under år 2008 och som är känd för att värna om användarnas integritet och att inte använda filer, dvs att de inte försöker anpassa sökresultatet efter vem användaren är.

Duplicerat innehåll (duplicate content)

Duplicerat innehåll betyder att samma identiska innehåll förekommer på andra sidor också (kan vara på såväl externa sidor som interna). Då sökmotorer vill se unikt innehåll väljer de att endast visa upp en av sidorna som har detta duplicerade innehåll (och ignorerar resten).

Dörröppningssida (doorway page)

Webbsidor som skapas för att ranka högt i sökresultaten, och sedan när besökarna klickar för att komma in på sidan dirigeras de vidare till en helt annan hemsida.

E

E-A-T

E-A-T är ett ord som myntades av Google och står för ”Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness” och är ett perspektiv Google använder för att utvärdera kvalitén på en hemsida.

E-handel (e-commerce)

Processen att köpa och sälja saker online.

Engagemangsmetriker (engagement metrics)

Syftar på metoder för att mäta hur besökare interagerar med hemsidan och dess innehåll. Vanliga metriker är hur länge de stannar på hemsidan och hur ofta de återvänder.

Extern Länk (external link)

En extern länk är en länk som går från en domän och som pekar till en annan extern domän.

F

Featured Snippet

En funktion i Googles sökresultat som gör att resultatet visas som en liten ruta längst upp på sidan (med text och bilder). Denna position kallas för ”position zero” och visas före allt annat organiskt sökresultat, vilket tenderar att också få fler klick än andra sökresultat på sidan då det ofta är det första man ser. Det brukar mest vara sökningar för frågor som får en feature snippet, såsom vem, vad, var, när, varför och hur.

Footer Link

Länkar som finns på hemsidans footer.

Förkasta/ignorera (disavow)

Om din hemsida har länkar pekande mot sig som är spammiga eller utav låg kvalité så kan dessa länkar i en del fall skada din rankning. Ett sätt du kan göra är att använda Googles Disavow Tool, ett verktyg som används för att berätta för Google att förkasta/ignorera en viss specifik länk.

Föräldralös sida (orphan page)

Detta är vad man kallar en sida på hemsidan som inte är länkad med en annan sida på hemsidan.

G

Google

Den största sökmotorn i världen. I Sverige görs de flesta sökningar på Google, och allt fler använder ”Googla” som ett verb.

Google Ads (hette tidigare Adwords)

Google Ads är en marknadsföringstjänst som skapats av Google. Genom tjänsten kan man se till att skapa annonser som syns i Googles sökresultat när någon söker på specifika sökord.

Google Analytics

Ett analysverktyg utvecklat av Google för att spåra, segmentera och analysera trafiken och besökarna du får till din hemsida. Du kan spåra en mängd med nyckeltal såsom var trafiken kommer ifrån, hur länge de stannar på sidan och vad de gör på sidan. Finns både i gratis- och betalversion.

Google Bomb

Ett fenomen där man försöker få en hemsida att ranka nummer ett på ett överraskande sökord. Oftast genomförts det genom att ett stort antal hemsidor länkar till en viss URL och använder en specifik ankartext.

Googlebot

Namnet på den bot/program som Google använder för att spindla och hitta nya URL:er att indexera.

Google Dance

Ett uttryck som kom till under det tidiga 2000-talet för att beskriva den volatila perioden som uppstår i samband med att Google uppdaterar sina sökalgoritmer.

Google Hummingbird

En Google algoritm som kom under år 2013 och har som syfte att bättre förstå den fulla semantiska kontexten när någon söker efter ett visst sökord.

Google Panda

Detta är namnet på en algoritm som Google uppdaterade under 2011 och som hade som uppgift att ta itu med sidor som har dålig kvalitet.

Google Penguin

Penguin är en Google-algoritm som uppdaterades 2012 och som har som uppgift att både bekämpa spam på hemsidor samt även de hemsidor som köper/byter länkar för att öka i rankningarna.

Google Pigeon

Pigeon är namnet på Googles algoritm som uppdaterades under 2014 och som har som uppgift att förbättra lokalt sök genom att förbättra precisionen på sökresultaten.

Google Sandbox

Google Sandbox är något som diskuterats länge och aldrig bekräftats av Google själva. Enligt ryktet är Sandbox ett annat ord för perioden då en hemsida ”väntar” på att deras sökmotoroptimeringar ska börja få effekt.

Google Search Console

Google Search Console är ett gratis verktyg där Google ger individuell feedback till dig om din hemsida. För SEO-arbete är detta ett nödvändigt verktyg då den hjälper dig att:

  • Få spindlingsrapporter
  • Du kan ladda upp sitemaps
  • Se rankning på olika sökord
  • Se antal gånger din hemsida har visats i sökresultaten
  • Se hur din CTR är på respektive sökord du syns på

Google search quality evaluator guidelines

Ett dokument som används av personer som anlitats av Google för att avgöra huruvida en sidas innehåll har hög kvalité eller låg kvalité. Det var i detta dokumentet som E-A-T blev känt för första gången. Här kan du lära dig mer om Google search quality evaluator guidelines.

Google Trends

En hemsida där du kan få se hur söktrenden ser ut för specifika sökord. Du kan visuellt se utvecklingen samt göra jämförelser med andra sökord.

Google Webmaster Guidelines

Ett dokument skapat av Google för att ge alla hemsideägare guidning i hur man inte bryter mot Googles riktlinjer. Webmaster Guidelines, som dokumentet heter, går igenom hur man optimerar en hemsida på ett bra sätt såväl som hur man optimerar på ett sätt som Google inte vill. Google säger att om du följer dessa riktlinjer blir det lättare för din hemsida att hittas, indexeras och rankas på Google.

Grey Hat

Syftar på området som är mellan ”white hat” SEO-tekniker och ”black hat” SEO-tekniker, och att området är ”grå” syftar på att teknikerna som används följer Googles riktlinjer men att man böjer lite på reglerna.

Grundhandbok om sökmotoroptimering (SEO)

En SEO handbok skapad av Google där de går igenom sökmotoroptimering. Handboken är avsedd för alla som äger en hemsida och marknadsför sig genom att synas via Googles sökmotor.

Gästbloggande (guest blogging)

Ett populärt sätt att bygga länkar är att skriva blogginlägg på en annan hemsida än ens egen. Som kompensation brukar man få en länk tillbaka.

H

Hemsidans laddningstid (website speed)

Syftar på tiden det tar för en hemsida att ladda. Studier visar att ju snabbare en hemsida är desto bättre upplevelse kommer besökarna få.

.htaccess

En serverfil som gör det möjligt för dig att skriva om eller peka om URL:er.

HTML

Står för Hypertext Markup Language och är ett programmeringsspråk som används för att skapa hemsidor.

HTTP

Står för Hypertext Transfer Protocol och bestämmer hur data överförs från en server till en webbläsare.

HTTPS

Står för Hypertext Transfer Protocol Secure och bestämmer också hur data överförs från en server till en webbläsare. Skillnaden gentemot HTTP är att i HTTPS används en Secure Sockets Layer (SSL), som krypterar all data som överförs mellan en server och en webbläsare.

Huvudsökord (head term)

Detta är ett populärt sökord som har hög sökvolym och konkurrensen är stor.

Hyperlänk (hyperlink)

Detta är en helt vanlig länk som går från en webbsida till en annan webbsida.

I

Index

En databas som sökmotorer använder för att lagra och hämta information ifrån. Det är här de samlar sidorna som de upptäckt under spindlingen.

Indexerad sida (indexed page)

Detta är en URL som har spindlats av en bot och sökmotorn har beslutat att den är tillräckligt relevant för att spara den i sitt index.

Indexering (index)

Indexering är när en bot från en sökmotor kopierar en webbsida för att spara den i en stor databas. När någon sedan söker efter ett visst sökord så går sökmotorn in i sin databas och hämtar upp sin kopia av webbsidan och visar upp den i sökresultatet.

Indexerbarhet (indexability)

Syftar på hur pass väl en bot från sökmotorer kan förstå och lägga till en sida till sitt index.

Informationsarkitekur (information architecture)

Hur en hemsida är organiserad och var olika innehåll och navigationselement är lokaliserade på en hemsida.

Informationsinhämtning (information retrieval)

Processen med att söka efter information i en databas och sedan presentera den för någon.

Inlänk (inbound link)

En inlänk är en vanlig länk som kommer från en extern hemsida och som pekar till din hemsida.

Inkommande länk (inbound link)

En länk som pekar från en extern hemsida till din hemsida.

Innehåll (content)

Innehåll är all typ information som visas upp på din hemsida eller andra digitala kanaler. Det kan vara allt från text, ljud, bild och video. Inom SEO är bra innehåll nödvändig, och för att kunna rankas högt behöver ditt innehåll vara:

  • Användbar & relevant
  • Unikt
  • Fräsch & uppdaterad

Intern länk (internal link)

En internlänkar är länkar som finns inom en och samma hemsida, det vill säga de pekar inte ut till andra hemsidor utan pekar endast intern till några andra sidor på samma hemsida. De används främst för att förbättra användbarheten på hemsidan men också för att berätta för sökmotorerna om vilka sidor som är viktigast.

IP-adress

Står för ”Internet Protocol Address” och kallas ibland även för IP-nummer. Varje enhet som är kopplad till internet (typ router etc) får en egen IP-adress.

J

JavaScript (JS)

Detta är ett programmeringsspråk som är vanligt förekommande på internet då den är enkel att använda för att hantera element på hemsidor.

K

Kanonisk URL (canonical URL)

En HTML-kod som kommunicerar till sökmotorer om vilken hemsida som innehållet på en specifik sida kommer ifrån (så att sökmotorn ska ge all styrka till den sidan istället). Används främst när flera sidor har duplicerat innehåll (dvs liknande eller identiskt innehåll).

Katalog (directory)

En hemsida som är fylld med URL:er till andra hemsidor. Ofta kategoriseras de på något sätt.

Keyword stuffing

“Keyword stuffing” är ett engelsk uttryck och syftar på när man lägger in ett sökord väldigt många gånger i en text för att kunna ranka högre på det sökordet. Förr var det vanligare att denna metoden fungerade, men nuförtiden brukar de stora sökmotorerna känna av när en sida försöker manipulera genom att lägga in ett sökord för många gånger på en sida.

Knowledge Graph

En databas Google använder när den vill visa fakta, bilder och information om något (oftast människor, platser och saker). Informationen visas högt upp i sökresultaten och ofta på höger sida av skärmen (rutan kallas för Knowledge Panel).

Kommentar spam

Är ofta dåligt skrivna bloggkommentarer (ibland skrivna av spambotar) som publiceras i hopp om att få en länk till en specifik hemsida.

Konvertering (conversion)

Konvertering betyder att besökaren har gjort något som du har satt som mål. Det finns många former av mål, och några av de vanligaste brukar vara: Köp genomförts, skriver upp sig på nyhetsbrev, skickar ett mail, laddar ner en app, läser ett dokument etc. För de flesta företag är konvertering det främsta målet.

Konverteringsgrad (conversion rate)

Konverteringsgrad anges i procent, och anger hur stor del av besökarna som har genomfört en specifik handling.

Konverteringsoptimering (conversion rate optimization, CRO)

Syftar på processen där man förbättrar antalet konverteringar som sker på hemsidan/appen/etc. Förbättringar brukar vanligtvis ske genom en serie tester.

Korrelation (correlation)

Korrelation betyder samband, och inom SEO-sammanhang använder man bland annat ordet när man pratar om optimeringar på sidan och rankningar i sökresultaten.

KPI (key peformance indicator)

KPI:er är ett engelskt ord för det vi i Sverige kallar för nyckeltal. Dessa används för att mäta huruvida aktiviteterna man gör leder till att man uppnår vissa specifika mål.

Kundresa (customer journey)

En kundresa är en karta över all tillfällen en kund gör saker som i slutändan leder till en konvertering, precis som i en marknadsföringsfunnel. Man brukar dela upp kundresan i 4 olika faser: Medvetenhet, Överväganden, Transaktion, Lojalitet.

Google har gjort något liknande när de på engelska definierar köpresans olika faser som: See, Think, Do och Care.

Kvalitetsinnehåll (quality content)

Innehåll (content) som både ger besökarna svar på deras frågor (är relevant) samt att du själv uppnår de målen du har (konvertering).

Kvalitetslänk (quality link)

En inkommande länk som kommer från en sida som har auktoritet och är relevant.

L

Landningssida (landing page)

I grund och botten är detta vilken sida som helst som helst som besökare kommer till. Nuförtiden har man också börjat prata om en landingssida som den första sidan en besökare kommer till och som är skapade för att konvertera.

Latent Semantic Indexing (LSI)

En metod för att samla in information som sökmotorer använder och som hjälper dem att bättre förstå den semantiska kontexten sökorden har.

Lead

En person som på något sätt visat ett intresse för dina produkter eller tjänster. Som säljare vill man helst få in kontaktuppgifter till ett lead så att man kan kontakta dem.

Link Juice

Ett ord som blivit mer populär den senaste tiden. Syftar på länkkraften som vissa länkar kan ge till en hemsida. Vissa länkar har mycket ”länkjuice” att ge och andra har mindre.

Loggfil (log file)

En fil som har som uppgift att samla på sig information om besökarna, såsom exempelvis IP-adresser, tid och datum, vilka sidor de besöker, antal gånger de klickar och vad de klickar på.

Loggfilsanalys (log file analysis)

När man går igenom loggfilen för att hitta trender, få insikter och förhoppningsvis kunna ta beslut baserat på datan i filen.

Lokal SEO (local SEO)

Syftar på när du optimerar en hemsida så att den dyker upp i sökresultaten när någon söker efter ett företag på en viss geografisk plats. Exempel på detta kan vara när du befinner dig på torget och skriver “restaurang”. Då kommer du i sökresultatet att se alla lokala restauranger som du har promenadavstånd till.

Long tail

Long tail sökord syftar på när använder flera ord (ofta 4 ord eller fler) för att kunna beskriva något bättre när man gör en sökning på en sökmotor. Det brukar generellt sett vara lättare att sökmotoroptimera för long tail sökord då konkurrensen är lägre, men samtidigt är det även färre antal människor som söker på dessa sökord vilket gör att trafiken också blir lägre.

Länk (link)

En länk är en URL som pekar från en webbsida till en annan. Dessa pekningar kan antingen vara interna eller externa.

Länkbyggande (link building)

Processen för att skaffa länkar till en hemsida för att kunna klättra högre i sökresultaten. Om du har kvalitetslänkar som pekar till din hemsida kan du få sökmotorerna att tro att din hemsida är pålitlig och relevant, och på så sätt få dem att ranka din hemsida högre.

Länkfarm (link farm)

Detta är en grupp med hemsidor som är länkade med varann i syfte att få sökmotorer att tro att en hemsida är populär och pålitlig. Google ser detta som ett onaturligt sätt att skaffa sig länkar, vilket kan leda till bestraffning i sökresultaten.

Länkhastighet (link velocity)

Hur snabbt eller långsamt en hemsida får länkar som pekar mot sig.

Länkkatalog (directory)

Hemsidor som samlar och kategorisera andra hemsidor. Generellt sett anser Google att länkkataloger är onaturliga sätt att skaffa sig länkar, däremot finns det fortfarande ett fåtal länkkataloger som är populära och effektiva i SEO-syfte. Exempel på dessa är Yelp och Tripadvisor, och dessa används främst för att marknadsföra lokala företag.

Länkkapital (link equity)

Detta är värdet som inkommande länkar har och ger till hemsidan de länkar till.

Länkprofil (link profile)

Typer av länkar som pekar till en viss hemsida. Själva kvalitén på länkarna kan ibland variera stort, beroende på hur länkarna anskaffades och vilken ankartext som de använder.

M

Manuell åtgärd (manual action)

Detta är orden Google använder när din webbplats blir bestraffad för att de anser att du har brutit mot Googles riktlinjer.

Maskininlärning (machine learning)

Ett område inom AI där systemet använder data för att lära sig och ta beslut utan att en människa behöver ingripa.

Metabeskrivning (meta description)

Metabeskrivningen är den text som syns i sökmotorernas sökresultat och som beskriver vad din sida handlar om. Antal tecken du kan använda har varierat med åren. Generellt sett är det bra om håller din metabeskrivning på mellan 130-150 ord.

Meta keywords

Syftar på sökord som du har angett för att beskriva vad sidan handlar om. Denna lista med sökord visas bara för sökmotorerna och är inget som besökarna ser.

Metatagg (meta tags)

Metataggar är informationen som används i HTML-koden på en hemsida för att beskriva för sökmotorer om vad som finns på hemsidan.

Metrik (metric)

Metrik är nyckeltal eller siffror som visar hur bra det går för en webbplats baserat på de mål som som har satts för webbplatsen.

Mobile first

En algoritm som Google har skapat för att ranka hemsidor utifrån deras mobilvänlighet – även i de fall då sökresultatet kommer att visas på en stationär dator.

Mobilegeddon

Mobilegeddon har blivit namnet på en uppdatering Google gjorde av sina algoritmer under våren 2015 för att mobilvänliga hemsidor ska ha en större chans att ranka högre.

N

Naturlig länk (natural link)

En länk som ges av en hemsida till en annan utan att man begärt eller betalat för det.

Negativ SEO

När man använder olika tekniker för att med avsikt skada Google-rankingen för en hemsida – vanligtvis en konkurrerande sida.

Nisch

Man väljer en liten del av någonting större.

Noarchive Tagg

En metatagg som säger till de olika sökmotorerna som besöker sidan att de inte ska förvara en cachad version av sidan.

Nofollow

En metatagg som du skriver in en hemsida om du vill meddela sökmotorerna att inte följa en specifik länk.

Noindex

En noindex-tagg används i HTML-koden på en hemsida när du vill säga till sökmotorernas botar att inte indexera en specifik domän eller sida.

Nosnippet Tagg

En metatagg som berättar för sökmotorer att du inte vill att de ska visa det du publicerat med en beskrivning.

“Not provided”

När man går in på analytics-data kan det ibland stå ”not provided”, och det är för att sökmotorerna vill dölja vilka sökord som en besökare använde för att hitta hemsidan.

O

Off-Page SEO

SEO-arbete som sker utanför hemsidan för att få trafik till hemsidan. Exempel på saker att göra kan vara länkbyggande, publicera på sociala medier eller synas i andra medier på något sätt.

Ompekning (redirect)

En teknik som gör det möjligt att skicka en besökare, som ville till en specifik sida, att istället komma till en annan sida. Förhoppningsvis är den sidan de kommer till lika relevant som ursprungssidan.

De vanligaste ompekningarna är 301 (permanent) och 302 (tillfälligt).

On-Page SEO

SEO-arbete som sker på själva hemsidan. Det kan vara saker som att optimera titlar, metabeskrivning, URL-strukturer, strukturerad data och mycket mer.

Optimering (optimization)

Syftar på processen då du tar fram strategier och förbättrar en hemsida och dess innehåll och struktur för att öka hemsidans chanser att ranka högre.

Organisk trafik

Syftar på trafik som kommer till din hemsida utan att du har betalat för det. Denna trafik kommer som ett resultat av att din sida syns i sökmotorernas sökresultat.

Outreach marketing

Syftar på när en hemsideägare eller representant för hemsidan kontaktar andra hemsidor eller personer med digital närvaro och ber dem om länkar från deras respektive plattformar. Vissa skulle kalla detta för länkbyggande aktiviteter.

P

PageRank

En algoritm Google använde för länge sedan där de mätte hur pass viktig en hemsida var genom att kolla på alla inkommande länkar hemsidan hade.

PDF

Står för ”Portable Document Format” och är ett normalt förekommande format för att publicera nedladdningsbara texter och bilder.

Persona

En påhittad bild av hur du tror att kunden/besökaren ser ut. Hur är hon? Vilka behov har hon? Vad driver henne? Etc. Att använda personas är ett vanligt sätt för att börja få insikter om kunden.

Personalisering (personalization)

När sökmotorer anpassar sökresultatet de presenterar för dig baserat på din tidigare sökhistorik och annan information de har om dig. Det betyder troligen att alla som söker får olika sökresultat presenterade för sig.

PHP

Ett programmeringsspråk som används på serversidan för att skapa och hantera hemsidor.

Piratkopiering (piracy)

De flesta stora sökmotorerna som finns försöker sänka rankingen på de sidor som de anser har piratkopierat innehåll.

Pogo-sticking

Ett uttryck som används för att beskriva beteendet då en besökare går fram och tillbaka mellan hemsidor och sökresultaten. De besöker en sida, gillar inte det dom ser, går snabbt tillbaka till sökresultaten och klickar på en ny sida istället.

Position

Inom SEO-sammanhang, när man pratar position, så brukar man syfta på vilken rankning en hemsida har i sökresultaten.

PPC (pay per click)

En betalmodell som är vanlig på internet och som går ut på att annonsörer betalar en avgift varje gång någon klickar på deras annons.

Privat bloggnätverk (private blog network, PBN)

Ett privat bloggnätverk. Används ofta för att köpa och sälja länkar och försöka få andra hemsidor att ranka högre.

R

Rank Brain

Rank Brain är ett AI program som Google utvecklat för att hantera och analysera sökningar på deras sökmotor. För varje sökning lät den sig om hur användaren beter sig, semantiken på en sida och hur pass bra en sida är på att ge värde till en besökare.

Ranking

Med ranking menas en sidas position på Google.

Rankningsfaktorer (rankning factors)

Syftar på olika faktorer som sökmotorer tar hänsyn till för att avgöra vart i sökresultaten som en webbsida ska synas i det organiska sökresultatet. Det sägs att Googles algoritmer använder sig utan cirka 200 olika rankningsfaktorer för att hjälpa personen som söker efter något att hitta den mest relevanta webbsidan eller svaret.

Robots.txt

En textfil som en hemsida har för att meddela sökmotorernas botar om vilka sidor som är OK att spindla eller inte.

Rubriktaggar (heading tags)

Rubriktaggar är andra ord för “rubriker” när man skapar en hemsida i HTML. De vanligaste rubriktaggarna är H1, H2, H3, H4, H5 och H6. Med hjälp av rubriker kan du ge en webbsida en tydlig struktur och hierarki. Utöver detta hjälper din rubriksättning även sökmotorer att få reda på vad som är viktigast på din sida.

Röstsökning (voice search)

En sökning där du använder rösten för att kommunicera till sökmotorn vad du söker efter.

S

Samlingssida (hub page)

Detta är en sida med auktoritet inom ett specifikt sökord och som regelbundet uppdateras och som är väldigt relevant inom sitt ämne. Det är vanligt att många länkar kommer in till sidan, men också att sidan länkar ut till andra relevanta sidor.

SEM (search engine marketing)

Syftar på betald marknadsföring via sökmotorer för att öka synligheten. Ett av de vanligaste verktygen för detta är Google Ads (tidigare Adwords).

SEO (search engine optimization)

En förkortning på de amerikanska orden ”Search Engine Optimization” (sökmotoroptimering) och syftar på de aktiviteter du gör för att få en sida att ranka högre.

SEO byrå

Det här är företag som oftast är specialiserade på att hjälpa kunder med frågor som berör sökmotoroptimering. Vill du hitta din lokala SEO byrå kan du hitta dem i vår lista.

SEO Juice

”SEO Juice” är ett uttryck som blivit allt mer populärt med åren och syftar på hur mycket styrka en webbsida har att ranka högt i sökresultaten. Ju mer “juice” den har desto starkare är den.

SEO kurs

Detta är en kurs som vanligtvis går igenom grunderna i hur man sökmotoroptimerar. Vill du hitta en SEO kurs att gå kan du hitta en på vår sida om kurser.

SERP (search engine result page)

När man pratar om SERP syftar man på sökresultatet som visas när man söker på Google.

Sidans laddningstid (page speed)

Tiden det tar för en sida att ladda.

Sidtitel

En HTML-titletagg som används för att berätta för sökmotorerna om vad en specifik sida heter. Anses av vissa att vara en stark rankningsfaktor.

Sidvisningar (pageviews)

Ett nyckeltal som används av webbanalysverktyg för att säga hur många gånger en sida har besökts under en viss specifik tidsperiod.

Spindel (spider)

Sökmotorer har spindlar som går in och undersöker hemsidor, vilket kallad för spindling (eller ”crawling” som man säger på engelska). Ett exempel på en spindel från Google är Googlebot, vilket är deras bot som spindlar hemsidor.

Spindling (crawling)

Spindling är det sökmotorns bot gör när den går in på en hemsida för att läsa koderna och undersöka vad som finns där. Det är inte säkert vad som indexeras, men om sökmotorn anser att innehållet uppfyller vissa kriterier så indexeras innehållet på hemsidan och kan visas upp i sökresultaten när någon använder sökmotorn.

Spindlingsbudget (crawl budget)

Totalt antal länkar som en sökmotor kan och vill spindla under en viss tidsperiod.

Spindlingsfel (crawl error)

Spindlingsfel förekommer när en sökmotors bot inte kan spindla en URL eller när en URL ger ifrån sig en statuskod som visar att något är fel.

Startsida (homepage)

Detta är startsidan, dvs den första sidan många kommer i kontakt med när de kommer in på en hemsida.

Straff (penalty)

Straff förekommer när du bryter mot Googles riktlinjer, fast i deras värld så kallar de det för manuell åtgärd.

Sökavsikt (searcher intent)

Syftar på avsikten en person har när hen gör en sökning på en sökmotor. Varför gör de egentligen sökningen? Vad är deras mål med sökningen? Vad vill de uppnå?

Genom att veta svaret på användarens sökavsikt kan du skapa bättre SEO-strategier och innehåll.

Sökordsanalys (keyword research)

Processen att upptäcka relevanta sökord som människor söker efter när de använder sökmotorer. När analysen är klar har man en lång lista med relevanta sökord samt sökvolymer och hur pass stor konkurrensen är på dessa specifika sökord.

Sökordskannibalisering (keyword cannibalization)

Detta ord brukar användas ibland när man diskuterar fenomenet där flera olika sidor på en och samma hemsida konkurrerar om exakt samma sökord i sökresultaten.

Sökkommandon (search operators)

Speciella format du kan använda dig utav när du söker på Google för att få ett specifik resultat. Används bland annat ofta när man söker efter något på en specifik hemsida (istället för på alla hemsidor).

”Sökord kräver fräschet” (query deserves freshness, QDF)

Uttrycket förekommer ibland i de situationer då sökmotorer beslutar sig för att visa nya sidor före gamla sidor. Speciellt om ett sökord trendar starkt på grund av en nyhet så kanske viss sökmotorer väljer att visa den nya sidan före den gamla då de tror att nya sidor troligen innehåller mer uppdaterad information.

Sökordsmarknadsföring (paid search)

Man marknadsför med hjälp av PPC-annonser som syns när man gör sökningar på sökmotorer. Du betalar varje gång någon klickar på din annons.

Sökmotoroptimering (SEO)

Det här är alla aktiviteter du gör för att en hemsida ska ranka högre i sökmotorernas sökresultat.

Sökning (search query)

En sökning gör man när man skriver ett sökord i ett sökfält för att hitta något specifikt.

Sökning (query)

De ord som någon skriver in i sökmotorn när de vill söka efter nåt.

Sökord (keyword)

Sökord är alla ord eller ordkombinationer som människor använder när de söker efter något på en sökmotor.

Sökordsdensitet (keyword density)

Sökordsdensiteten är en procentsats som säger hur stor andel av alla ord på sidan som är just det sökordet du sökmotoroptimerar sidan för. För att räkna ut sökordsdensiteten tar du antal gånger sökordet förekommer (exempelvis 10 ggr) och delar siffran med totalt antal ord på sidan (exempelvis 400 ord). Det betyder att sökordsdensiteten blir 10/400 = 0,025 = 2,5%, vilket betyder att av alla ord som finns på sidan så är 2,5% av orden just det ord du optimerar sidan för.

T

Tid på sida (time on page)

Det här nyckeltalet finns i olika analysprogram och visar hur länge en besökare har varit på en specifik sida. Ju mer tid besökarna spenderar på en sida desto starkare signalerar detta till sökmotorerna om att sidan är relevant för besökarna.

Toppdomän (top level domain, TLD)

En toppdomän är en av domänerna som har den högsta nivån i ett hierarkiskt domännamnssystem som finns för internet. Som exempel är ”.se” toppdomän i Sverige och ”.dk” är toppdomän i Danmark.

U

Uppehållstid (dwell time)

Tiden en besökare är på en hemsida och sedan går tillbaka till sökmotorn. Klockan börjar räkna från då besökaren klickar på hemsidan i sökresultaten, kommer in på hemsidan, och sedan väljer att backa ut därifrån och komma tillbaka till sökmotorn.

URL

URL står för “Uniform Resource Locator” och syftar på adressen en specifik sida eller fil har på internet.

Upptäcksbarhet (findability)

Hur lätt ett innehåll på en hemsida kan hittas, både internt av användare men även externt av sökmotorer.

Utgående länkar (outbound links)

Detta är länkar som pekar från din domän och ut mot en extern domän.

V

Varumärkessökord (branded keyword)

Sökord som innehåller någon form av varumärke eller namn på något. Som exempel är ”billy bokhylla” ett varumärkessökord, däremot om vi bara skriver ”bokhylla” så är det inte ett varumärkessökord utan istället något som kallas för generiskt sökord.

Visning (impression)

Denna siffra säger hur många gånger något har visats för människor. Varje gång din hemsida visas i sökresultaten räknas exempelvis som en visning.

W

Webbplatskarta (sitemap)

En webbplatskarta kallas på engelska för ”sitemap” och är en karta över alla URL:er på en hemsida, och man ser även hur olika sidor är sammankopplade med varandra. Hemsidor brukar skapa sitemaps för att säkerställa att sökmotorerna hittar alla deras sidor.

White hat SEO

Detta är SEO-tekniker och strategier som är i enlighet med sökmotorernas regler och riktlinjer. Detta är även motsatsen till ”Black Hat SEO”.

Å

Ä

Ö

Ömsesidiga länkar (reciprocal links)

När två hemsidor kommer överens om att byta länkar med varann.

Nummer

200 OK

En statuskod från servern där den säger att allt är OK med hemsidan.

301 ompekning (301 redirect)

301 är en statuskod från servern där den säger att en webbsida permanent har ompekats till en annan webbadress.

404 Not Found

404 är ett felmeddelande som visas i webbläsaren när en sida inte kan hittat. Vanliga anledningar till varför en sida inte hittas kan vara att sidan har raderats eller att det är något fel i URL:en.