Ahrefs ordlista

Ahrefs är ett välanvänt verktyg inom SEO-communityn då datan är omfattande och verktygen relativt enkla att använda. För dig som är nybörjare kan det dock vara lite svårt i början att förstå vissa ord och förkortningar. Därför har jag skapat den här sidan för att förklara ord som är värda att känna till.

Keyword Search Volume
Sökvolymen ett sökord har per månad i ett specifikt land. Visas som snitt per månad.

Keyword
Sökordet en sida rankar på i det organiska resultatet.

Keyword Difficulty (KD)
Estimerar hur svårt det är att ranka bland topp 10 i det organiska resultatet. Beräkningarna görs utifrån hur många domäner som länkar till de sidor som är topp 10 just nu. KD presenteras i siffrorna 0-100, där 100 är det högsta man kan få.

Volume
Detta är sökvolymen som respektive sökord har per månad (i det landet du har valt).

Clicks
Antal gånger folk klickar på sökresultaten när de söker på ett visst sökord.

Cost-Per-Click (CPC)
Visar snittpriset för hur mycket det kostar att ha en annons där man betalar varje gång någon klickar på annonsen.

Clicks-Per-Search (CPS)
Visar procentuellt hur många som klickar på ett sökresultat jämfört med hur många sökningar som faktiskt görs på ett sökord.

Return Rate (RR)
Visar hur många gånger i snitt en person söker på samma sökord under en 30-dagarsperiod.

Parent topic
Man skulle kunna översätta parent topic till “föräldersökord”, dvs det sökordet som är “förälder” till alla andra sökord. Föräldersökord samlar alla sökord under ett och samma tak, vilket i sin tur gör det möjligt för dig att samla alla sökord under en och samma sida. För att hitta föräldersökordet lokaliserar man den sidan som rankar högst och sedan lokaliserar man det sökordet som drar in mest trafik till sidan. Detta sökordet blir sedan “föräldersökord”.

SERP
Står för ”Search Engine Result Page” och visar hur första sidan i sökresultatet ser ut för ett specifikt sökord.

Updated
Datumet för när Ahref senast kontrollerade sökresultaten för ett visst sökord.

Ahrefs Rank (AR)
Visar hur stark en hemsidas länkprofil är i förhållande till andra hemsidors länkar. Den hemsidan som har starkast länkprofil rankas 1:a.

Domain Rating (DR)
Visar hur stark en hemsidas länkprofil är jämfört med andra hemsidors länkprofil. I beräkningen tänker man både på hur många domäner som länkar till dig samt hur starka dessa länkarna är. Resultatet redovisas med siffrorna 0-100, där 100 är starkast.

URL Rating (UR)
Visar hur stark en URL:s länkprofil är. Man beräknar både interna och externa länkar i sin bedömning och redovisar resultatet med siffrorna 0-100. Siffran 100 är starkast, och ju högre den siffran är desto större är URL:ens chanser att rankas högt.

Backlinks
Visar hur många externa länkar som pekar mot en viss URL.

Domains
Visar hur många unika hemsidor som har en länk som pekar mot en viss URL.

Traffic
Hur mycket trafik ett visst sökord beräknas generera till en domän eller URL per månad.

Keywords
Visar hur många sökord som en sida rankar på när det kommer till topp 100 sökresultaten.

Top keyword
Visar vilket av sökorden (som sidan rankar på) som genererar mest trafik.

Volume
Visar antal sökord som en viss URL rankar för.

Share
Visar andelen mellan hur många som har sökt på de sökorden du spårar och hur många av sökningarna som faktiskt slutar med att besökare kommer till en hemsida.

Position
Visar vilken rankningsposition som en viss URL har i det organiska sökresultatet.

Domain
Adressen hemsidan har.

Page
URL:en en sida har.

Referring Domains (RD)
Visar hur många unika domäner som länkar till en viss sida.

Organic keywords
Totalt antal sökord en hemsida eller URL rankar med i topp 100 sökresultaten.

Organic traffic
En prognos på hur mycket trafik en hemsida eller URL beräknas få per månad.

Traffic value
Visar hur mycket det hade kostat att få motsvarande trafik med hjälp av sökordsannonsering.

Group similar
Detta är ett filter som visar unika externa länkar. Skulle dina länkar ha samma ankartext eller kringliggande text så kommer de specifika resultaten att klumpas ihop.

One link per domain
Visar endast en extern länk per unik domän. Skulle en domän ha flera länkar som pekar mot din hemsida så väljer Ahrefs ut den som har högst UR (se ”URL Rating”).

Referring page
Visar titel och URL till sidan som länkar till min hemsida.

External domains
Visar antalet externa länkar som kommer från en viss sida.

Anchor and backlink
Visar ankartexten för länken man har fått, texten runt omkring ankartexten samt URL:en som länken pekar mot.

First seen
Datumet då Ahrefs bot första gången hittade en länk från en extern hemsida som pekar till din hemsida.

Last checked
Senate datumet Ahrefs bot bekräftade statusen av länken.

Similar
Visar de länkar som har samma ankartext och omringade texter. Dessa klumpas ihop.

Dropped
Visar vilka länkar som en hemsida eller URL tappat under en viss tidsperiod. Länkarna har ursprungligen funnits på sidor som utav någon anledning tagits bort från Ahrefs index.

Destination Page Check (DP check)
Sista datumet Ahrefs bot spindlade igenom en URL för att bekräfta att sidan inte är tillgänglig (utav någon anledning).

Referring Page Check (RP check)
Sista datumet Ahrefs bot spindlade en sida för att bekräfta att det fanns en viss länk där.

Broken backlinks
Visar externa länkar till sidor på din hemsida som visar statuskod 404, dvs inte funkar eller är otillgängliga.

Dofollow
Visar vilka domäner som har en dofollow-länk som pekar till din hemsida.

URL
Visar URL:en som en hemsida har när den rankar på ett visst sökord.

Keywords unique to target
Sökord som din hemsida rankar på, men inte dina konkurrenter.

Common keywords
Sökord som både din hemsida och dina konkurrenter rankar på.

Common keywords (%)
I procent hur många sökord som både din hemsida och dina konkurrenter gemensamt rankar på.

Keywords unique to competitor
Sökord som dina konkurrenter rankar på, men inte du.

External links
Externa länkar som pekar till din hemsida.

Social Power (SP)
Ett snitt på hur många gånger som hemsidans länk har delats på sociala nätverk.

Total
Totalt antal delningar som har skett av sidans URL på sociala nätverk.

Links from target
Visar totala antalet länkar som går från en viss hemsida till din domän/hemsida.

Ads
Visar hur en annons såg ut när den var aktiv i sökresultaten.

Block
Visar vart annonsen var placerad när den var aktiv, dvs i toppen av sökresultaten eller i botten.

Health score
Visar i procent hur många av de spindlade URL:erna som inte har något fel på sig.

Page Rating (PR)
Visar URL:ens interna länkprofil jämfört med andra URL:er som också spindlats på hemsidan.

HTTP status code
Statuskoden som en URL ger.

Content type
Visar vilken typ av innehåll som finns i header.

Depth
Antal klick som krävs för att komma till den specifika URL:en från den platsen då Ahrefs började spindla hemsidan. Även ompekningar räknas som antal klick. Antal klick kallas av vissa även för ”djup”.

Is indexable page
Visar huruvida en sida är indexerbar eller inte. I vanliga fall är en indexerbar sida en HTML-sida som ger statuskoden 200 och som varken har en ”noindex”-tagg eller en ”rel=canonical”-tagg.

Link type
Visar hur en viss sida länkar till en viss URL.

Source URL
URL:en till en viss sida.

Source HTTP status code
Statuskoden en viss URL ger ifrån sig.

Target URL
URL:en till en viss sida.

Target no-crawl reason
Anledningen till varför en viss URL inte har spindlats.

Anchor
Ankartexten en viss länk har på en sida.

Alt attribute
Alt-attribut som en viss länk har på en sida.

Crawled
Antal URL:er som spindlats.

Scheduled
Antal URL som upptäckts under en spindling och som schemalagts för att spindlas vidare.

Discarded
Antal URL:er som exkluderats från spindling (inte spindlats).

Ignored by settings
Berättar att det finns URL:er som inte spindlats på grund av olika inställningar som projektet har. Som exempel kanske det är inställt att Ahrefs inte ska spindla Javascript eller externa länkar.

Known
Antal URL:er som upptäckts under spindling.

SERP Features
Visar vilka element i sökresultaten som ett visst sökord har och som inte är traditionella sökresultat. Exempel på ”icke traditionella” SERP features är: Featured snippet, Local pack Image pack etc.

Om din hemsida rankar på ett sökord med någon SERP feature så kommer just den specifika SERP feature lysa blått.

Location
Visar i vilket geografisk område som ett specifikt sökord spåras i (typ land, stad, ort).

Visibility
Visar i procent hur många av alla klick som de spårade sökorden får som till slut hamnar på min hemsida.

Average position
Snittpositionen som alla dina sökord har tillsammans.