Hur en process för SEO-arbete ser ut

En bra process gör att rätt strategi växer fram

Som marknadsförare vet du säkert att en viktig del i modern marknadsföring är att se till att ens webbplats syns högt i sökmotorernas sökresultat. Med rätt SEO-strategi kan du organiskt rankas högt och få in en massa trafik. För oss som jobbar med sökmotoroptimering handlar det om att arbeta utifrån en SEO-process som gör det möjligt för en bra SEO-strategi att växa fram.

Den processen vi använder oss utav när vi sökmotoroptimerar är ganska enkel att förstå och följa. Däremot är det viktigt att veta att allt SEO-arbete tar lång tid. Det finns inga ”quick-fixes” utan allt är ett maraton och det kan ta 6-12 månader innan vi börjar se resultatet av vårt hårda arbete.

Exempel på en SEO-process

Vår process för SEO är i 6 steg och bygger på insikter vi har fått av att analysera kundens sökbeteende. Dessa 6 steg är:

 1. Insikter från kundens sökbeteende under köpresan
 2. Analysera befintligt innehåll utifrån insikter om sökbeteendet
 3. Skapa nytt innehåll för att komplettera befintligt innehåll
 4. Gör en teknisk analys av webbplatsen och gör förbättringar
 5. Följ upp allt tidigare arbete
 6. Gör om hela den långa processen igen

Själva SEO-processen är som en rund cirkel som går runt och runt. Det tar aldrig slut utan är ett långsiktigt projekt som hela tiden förändras i takt med att kundernas sökbeteenden förändras.

1. Insikter från kundens sökbeteende under köpresan

Innan du börjar med att titta på webbplatsen du ska sökmotoroptimera behöver du först titta på kundens sökbeteende. Gräv in djupt i all data som finns kring vilka sökord och fraser kunden använder. Analysera sökvolymer och gruppera sökorden i de 5 faserna som finns i kundens köpresan.

Detta steget är viktigt just för att ditt mål med sökmotoroptimeringen är att dina förändringar ska leda till att ni får mer trafik och helst relevant trafik till webbplatsen. Om du vet vad kunden vill ha när hon söker på Google (och vilken fas i köpresan hon är i) kan du optimera landningssidorna så att ni rankar högre och i slutändan får in mer trafik till sidorna.

2. Analysera befintligt innehåll utifrån insikter om sökbeteendet

Nu när du vet exakt hur kundens sökbeteende ser ut när hon söker på Google kan du fortsätta med steg 2, vilket är att analysera det befintliga innehållet. Det innebär att du tar en titt på webbplatsen du vill sökmotoroptimera och undersöker allt innehåll som redan finns.

När du analyserar ska du göra det utifrån insikterna du samlade på dig om kundens sökbeteende i steg 1. Nu när du vet vad kunden söker efter och varför så kan du bättre avgöra om det befintliga innehållet ger kunderna det dom är ute efter.

Din analys kan exempelvis resultera i att ni behåller en del innehåll, att ni förändrar en del innehåll, att ni raderar en del innehåll och kanske även lägger canonical-taggar på innehåll som är duplicerat.

3. Skapa nytt innehåll för att komplettera befintligt innehåll

Dina insikter om sökbeteendet och analysen av webbplatsens befintliga innehåll kan i många fall leda till att ni behöver skapa nytt innehåll för att bättre kunna rankas högt på de sökord som har relevant och hög sökvolym.

4. Gör en teknisk analys av webbplatsen och gör förbättringar

Gå igenom hela webbplatsen tekniskt och se om det finns områden ni kan förbättra. Det finns flera sökmotoroptimeringsverktyg som kan hjälpa er. Ett sådant verktyg heter Screaming Frog och används flitigt av de flesta i branschen. Exempel på information du kommer få från Screaming Frog är bland annat:

 • Sidtitlar – Finns det sidtitlar? är dom unika? För långa? För korta?
 • Metabeskrivning – Finns det metabeskrivning? är den unik? är den lång? för kort?
 • Bilder – Är dom för stora? har dom alt-taggar?
 • Länkar – Är dom brutna? har dom alt-taggar?
 • H1/H2 – Har alla sidor H-taggar? är dom unika? är dom långa? för korta?

Det finns så klart en massa andra saker du också kommer att få reda på genom verktyget. Detta ovan är endast några få exempel.

5. Följ upp allt tidigare arbete

Det är nu du följer upp så att allt du har gjort i tidigare steg har gått korrekt till och är utav god kvalité. SEO-arbete brukar innehålla en massa små detaljer och det är bra att följa upp så att man inte missat att göra något. Anledningen till att detta är viktigt är för att vi inte ser resultatet av vår optimering förrän om 6-12 månader.

6. Gör om hela den långa SEO-processen igen

När du kommit hit så börjar du om igen. Själva SEO-processen är som en cirkel som går runt och runt. För att bli en duktig på det här behöver du helt enkelt accepterat att sökmotoroptimering är ett maraton och inte en sprint. Du kommer få kämpa varje dag och först om 6-12 månader kommer du få se frukten av ditt hårda arbete.

Hur en sökordsanalys går till

En ordentligt genomarbetad sökordsanalys lägger grunden för en effektiv sökmotoroptimering. Det är därför du som marknadsförare behöver lägga lite extra tid på detta för att säkerställa att du analyserar alla relevanta sökord och försöka förstå hur dessa påverkar hemsidans rankning.

Varför ska du göra en analys

Innan du börjar med arbetet att kartlägga alla sökord kan det vara bra att vet varför du gör allt detta. Kanske undrar du varför du ska göra en sökordsanalys? Faktum är att den hjälper oss med ett par saker:

Insikter

Genom att göra en bra analys får vi insikter om kunden som vi kanskinte hade tidigare, såsom vilka behov hon har, vilka intressen och frågor hon har i huvud. Alla dessa frågor och behov behöver du sedan se till att besvara på hemsidan.

Förståelse

Med en korrekt sökordsanalys kommer vi att förstå vår marknads bättre. Vi kommer att veta mer om vår målgrupp samt att vi bättre kommer att förstå vad vi kommer att behöva göra för att locka kunder till våra produkter.

Kommunikation

Vi lär oss även mer om vilket språk som kunden använder i sin kommunikation, något som vi kan använda oss av när vi skapar innehåll till hemsidan.

Beslut

Rätt information gör även att vi kan ta beslut som är baserade på data från verkligheten.

När ska du göra en sökordsanalys?

Självklart är det bra att göra en alldeles i början, innan du börjar göra saker för hemsidan. Däremot är det även en god idé att regelbundet göra en sökordsanalys för att se till att din hemsida är uppdaterad för kundernas sökbeteende. Då studier visar att 15% av alla sökord är nya är det bra att regelbundet se till att ha koll på kundernas sökbeteende.

5 vanliga situationer då du borde göra en sökordsanalys:

 • När du ska skapa en sökordsstrategi
 • När du ska skapa en ny sida till hemsidan
 • När du ska optimera en befintlig sida
 • När du vill hitta tomrum i hemsidans innehåll inom specifika ämnen
 • När du vill hitta inspiration till nytt innehåll

Hur processen ser ut

Processen för att skapa en sökordslista består utav 6 olika steg: Samla in, gallra, volymer, konkurrens, potential och intention. Här kommer vi att försöka dyka in lite mer ingående i varje steg så att du vet vad du gör i respektive steg.

 1. Samla in: Först samlar du in alla sökord som du anser är intressanta för dina kunder. Börja därför med att skapa en lång lista med ord. För att göra det enkelt kan du tänka riktigt brett och även brainstorma. Exempel på verktyg som kan hjälpa dig i ditt arbete i denna fas är: Googles sökordsplanerare, Keywordtool.io, Google Trends och även Google Search Console.

 2. Gallra: Nu tittar du på de sökord som finns och försöker ta reda på vilka som är relevanta för ditt företag. Enklast är om du försöker se om sökorden stämmer överens med innehållet som redan finns på hemsidan eller om dessa ord kan finnas på en sida vi kommer skapa i framtiden. Man kan ha olika mål med en hemsida, men alla ord man optimerar för är inte alltid bra ord. Även om de kanske ger fler besökare så kanske konverteringarna är låga. Försök därför att inte ha för breda ord utan mer specifika ord som är relevanta för din hemsida.
 3. Volymer: Sedan tittar du igenom alla sökvolymer som finns för att se till att du får tillräckligt med sökningar på sökorden för att det ska vara värt att du optimerar för dem. När du tittar i Googles sökordsplanerare får du reda på i snitt hur många sökningar som görs på orden per månad. Omkring 70% av sökningarna är så kallade “long-tail”, det vill säga de består av längre sökordskombinationer och är därför ofta lite längre.

 4. Konkurrens: Nu när du vet mer om sökorden som är relevanta och sökvolymerna som finns är det dags att kolla på konkurrensen. Utvärdera dina konkurrenter på respektive sökord och försök att ta reda på om det är svårt eller enkelt att kunna ta sig förbi konkurrenterna i SERP:en. Det är främst de sökresultat som ligger längst upp som du behöver utvärdera för att det är dom som är starka. Kolla kvalitén på deras länkar, är hemsidan känd? Du kan även passa på att titta på de annonser som finns. Anledningen är att det finns en massa annonser innan kunden får se det organiska sökresultatet, och det kan vara en god idé att kolla där hur konkurrensen ser ut och om dessa kan tänkas stjäla kundens uppmärksamhet. Ibland kan det även bli aktuellt att annonsera själv där för att öka chansen att få kundens uppmärksamhet.
 5. Potential: Försök att se om du har en chans att ta dig förbi konkurrenterna samt se om sökordet växer (exempelvis genom att titta i Google Trends) för att se om orden har potential och framtid.

 6. Intention: Nu när du vet sökordet, volymerna och konkurrensen börjar det bli dags att fundera på varför kunderna söker efter dessa specifika sökord. Vad är deras intention när de söker på Google? Vad är dom ute efter? Alla kunder har intentioner och din uppgift är att förstå vad den är. För när du vet intentionen så kan du även gissa vart i köpresan som kunden befinner sig, vilket i sin tur gör att du bättre kan skapa innehåll som lockar kunder.

Olika typer av sökintention

Kunder gör sökningar på Google av olika anledningar, och ju mer du vet om deras intentioner desto bättre kan du skapa och anpassa ditt innehåll för att se till att kunden uppfyller målet med sin sökning.

Information Detta är ett av de vanligaste sökningarna. Kunden är helt enkelt ute efter att få svar på en fråga som de har.

Navigation – Kunden söker efter en specifik sida eller plats. Det kan vara att de exempelvis söker efter “H&M”, “Clas Ohlson” eller “Pizzeria Täby Centrum”.

Transaktion – Kundens intention är nu att komma till någon form av avslut. De vill köpa något eller genomföra någon form av aktivitet. Detta kan vara saker såsom “gå på bio”, “köpa kattmat”, “rabattkod Zalando” eller “ladda ner app”.

Sökordsanalys av kundens köpresa

Innan du sökmotoroptimerar din hemsida behöver du först skapa göra en sökordsanalys på kundens köpresa, det vill säga en lista med olika sökord som dina kunder söker på under de olika faserna i sin köpresa.

Hur man gjorde förr och hur man gör nu

Förr i tiden var det ganska enkelt som marknadsförare att kartlägga kundens köpresa. Då brukade kunden kronologiskt gå igenom en serie faser innan de handlar något från dig. Som marknadsförare visste man hur kunden skulle agera och det var mer förutsägbart. Idag däremot är mycket av detta förändrat, för nu går kunderna fram och tillbaka mellan olika faser i köpresan innan de förhoppningsvis handlar från dig.

Kundens digitala köpresa

Det går att dela in kundens köpresa i fem olika faser:

 1. Kännedom
 2. Övervägande
 3. Transaktion
 4. Ägande
 5. Merförsäljning

Kort genomgång av faserna

Kännedom
I denna fasen har kunden ett visst behov och söker svar på sina ganska så generella frågor. Kanske ska hon på en pardans och “vill veta vilka kläder hon ska ha på sig på en pardans”

Övervägande
I denna fasen vet kunden mer om vilka kläder man har på sig på en pardans och börjar nu att gå in på detaljerna om de olika klädesplaggen och tillbehören. Hon kanske söker på “klänning”, “hatt”, “högklackat”, “Versace”, “Ralph Laurens” etc. Hon är med andra ord lite mer specifik. Kanske vet hon vad hon ska ha på sig, kanske vet hon varumärket, kanske modellen. Det är med andra ord nu hon går in på detaljnivå.

Transaktion
I denna fasen sker själva transaktionen. Hon vet vad hon vill köpa och är aktivt på jakt efter dem. Detta märks på typen av hemsidor hon går in på.

Ägande/Konsumerande
I denna fasen har kunden redan köpt produkterna och äger dem. Nu när hon äger produkterna är hennes behov att hon kanske vill ha tips om allt möjligt kring produkterna (som hur man tar hand om dem, hur man använder dem, om det finns tillbehör etc).

Merförsäljning
I denna fasen kanske kunden har tröttnat på den köpta produkten och vill antingen sälja den eller så vill hon ha kvar den men vill ge den service så att den fungerar bättre.

I alla dessa faser har kunden olika behov och därför använder de också olika sökord när de letar efter information.

Sökord kunden använder under köpresan

För varje fast som kunden befinner sig på under köpresan så har hon olika behov, och därmed använder hon även olika sökord för att hitta information och få svar på sina frågor. Detta är något du behöver vara medveten om när du gör din sökordsanalys. Tittar vi på de respektive faserna skulle sökorden exempelvis kunna se ut som följande:

Kännedom

 • Kläder för pardans
 • Finkläder för dans
 • Skor för fest

Övervägande

 • Fodralklänning
 • Maxiklänning
 • Paljettklänning

Transaktion

 • Pris fodralklänning
 • Fri frakt Zalando
 • Rabattkod Nelly.com

Ägande/Konsumerande

 • Hur man tar hand om fodralklänning
 • Hur man går i en fodralklänning
 • Tvättråd fodralklänning

Merförsäljning

 • Reparera fodralklänning
 • Sälja fodralklänning

Som ni märker  finns det olika behov i respektive fas, och dessa behov gör också att kunden har olika sökbeteende beroende på vilken fas de befinner sig i. Detta är något du behöver vara medveten om när du gör en sökordsanalys över köpresan.

Exempel på vilka sökord kunder använder i köpresan

Hur många sökord en sökordsanalys innehåller

Det finns ingen riktig siffra att gå efter, utan allt beror på komplexiteten i din verksamhet. Vissa e-handelsföretag och resebyråer kan ha sökordslistor med 20000-30000 ord. Och sen efter att de har skapat denna lista börjar de kategorisera och gruppera dem. Att gruppera dem i respektive fas i köpresan är ett utmärkt sätt att få ordning på hela listan.

Din uppgift är att guida kunden vidare till nästa fas

När alla sökorden har kartlagts och grupperats så har du nu en bra grund att bygga vidare på. För nu när du har kartlagt allt kunden söker på under respektive fas kan du börja sökmotoroptimera genom att skapa innehåll för alla dessa faser. Se även till att det innehållet du skapar för en fas även effektivt slussar kunden vidare till nästa fas. Din uppgift som marknadsförare är att sakta guida kunden från fas till fas tills hon har genomfört ett köp hos dig eller agerat på ett sätt som du hoppas på.

Sökmotoroptimera för ökad försäljning

Ditt mål är att sälja

Som varje marknadsförare behöver du se till att ditt företag säljer så mycket som möjligt. När du tittar på kundens köpresa ser du att den består utav fem olika faser. I ett tidigare blogginlägg tittade vi närmare på sökmotoroptimering för varumärkesbyggande, och i detta blogginlägg tittar vi närmare på hur du ökar din försäljning.

Köpresan har 5 faser

Som du vet har varje köpresa 5 faser:

 1. Kännedom (kunden lär sig mer om ämnet)
 2. Övervägande (kunden vet mer om vad dom behöver köpa för något)
 3. Transaktion (kunden köper produkten)
 4. Ägande/Konsumerande (kunden har nu köpt produkten och använder den)
 5. Merförsäljning (kunden kanske behöver service till produkten eller tillbehör)

Hur en köpresas olika faser ser ut

Om ditt mål är att öka försäljningen är det smart om du fokuserar på faserna Övervägande, Transaktion och Merförsäljning. Anledningen till detta är för att det är i dessa faser som kunden verkligen vet att de behöver en viss produkt och de letar aktivt efter en produkt att köpa.

Fasen Övervägande

I denna fasen vet kunden att de behöver en viss produkt för att tillfredsställa sitt behov. Kanske vill hon starta en egen podd och vet att hon behöver köpa en mikrofon. Det är nu kunden börjar vara lite mer specifik i sina sökningar.

Exempel på sökord kunden använder:

 • ”Podcast utrustning”
 • ”Sony podcastutrustning”
 • ”Enkel mikrofon för podd”

Då hon vet att det är en mikrofon för att spela in podd som hon behöver så är det exakt det hon söker efter. Vet hon även vilket varumärke hon behöver så skriver hon även det.

Fasen Transaktion

I denna fasen har kunden bestämt sig för exakt vilket varumärke/modell/produkt hon vill köpa. Hennes sökbeteende är mer specifikt och exempel på sökord hon skulle använda här skulle kunna vara:

 • ”rabattkod sony”
 • ”sony elgiganten”
 • ”pris på sony mikrofon X”
 • ”fri frakt sony”

Som du märker är kunden väldigt nära ett köp och vill bara säkerställa att hon vet vart hon ska köpa och att det blir till ett bra pris.

Fasen Merförsäljning

Denna fasen, merförsäljning, är faktiskt den sista fasen i en köpresa. Kunden har redan köpt produkten och börjat använda den. Förhoppningsvis är hon nöjd med produkten hon har köpt in (i exemplet en mikrofon från Sony), och i denna fasen handlar det mer om att göra saker som höjer kundens upplevelse av produkten. Kanske har den efter en lång tid gått sönder och behöver service eller så kanske hon känner att hon vill ha ett tillbehör till mikrofonen (typ som en längre sladd).

Exempel på ord hon använder i sin sökning

 • ”service till sony mikrofon”
 • ”extra sladd till mikrofon”
 • ”tillbehör till sony mikrofon”

Om du gör ett bra jobb och skapar ett riktigt bra innehåll för dessa 3 olika faserna i köpresan säkerställer du verkligen att kunden kommer i kontakt med er precis när hon är beredd att öppna plånboken och köpa en produkt.

Grunder i hur du organiserar hemsidans hierarki

Hur Google använder din webbadress

När en sökrobot kommer för att undersöka och indexera en sida så behöver dom en unik webbadress per innehåll. Har dom ingen unik webbadress så kan dom inte hänvisa folk till den sidan.

Google rekommenderar att du använder webbadresser som använder “https://” så mycket som möjligt. Detta är nämligen ett sätt att se till att informationen mellan hemsidan och besökaren är krypterad.

Navigering är viktigt

Det är viktigt att du tänker till när du skapar hemsidans navigering, för det är just den som hjälper besökarna att snabbt hitta det innehåller dom vill ha. Samtidigt hjälper den också sökmotorer att bättre förstå vilket innehåll som du som webbansvarig anser är viktig. För det är så att även om sökmotorer visar upp respektive relevant sida så vill de även få en uppfattning om hur viktig en viss sida är för hela hemsidan som helhet.

Planera navigeringen utifrån startsidan

Det är så att alla hemsidor har en startsida (av vissa även kallad för “rotsidan”). Detta brukar även vara den mest besökta sidan.

Är det så att din hemsida innehåller ett handfull med olika sidor så är det bra om du börjar tänka på hur du ska hjälpa besökaren att navigera från en sida till en annan. Från en generell startsida till en specifik sida med innehåll.

Beroende på din verksamhet kan det finnas olika sätt som du kan gruppera texter. Om du skriver om exempelvis digital marknadsföring så kanske du vill dela in i underkategorier och grupper. Har du en webbutik kanske du hellre vill gruppera produkterna i olika klasser, kategorier och underkategorier.

Använd sökvägslistor

Längst upp på hemsidor brukar det finnas en massa länkar för snabbt snabbt hjälpa besökaren att komma vidare till andra sidor. Det Google rekommenderar är att du använder strukturerad data-uppmärkning för sökvägar när du har specifika sökvägar på sidan.

Se till att din navigeringssida är enkel för besökaren

När du håller på att skapa en hemsida bör du se till att din navigeringssida är enkel utifrån besökarens perspektiv. Denna navigeringssida brukar i de flesta fall vara någon form av hierarkisk lista över sidorna som finns på din hemsidan.

För besökare som har svårt att hitta på din hemsida så är en navigeringssida perfekt, för den ser till att dom snabbt hittar det dom söker. Samtidigt är denna navigeringssida även bra för sökmotorer för detta hjälper dem också att snabbt hitta sidor att genomsöka och indexera.

Saker att tänka på:

 • Använd text på alla länkar
  När du skapar länkar på hemsidan för att slussa besökaren vidare från en sida till en annan är det bättre om du använder textlänkar. Detta gör det enklare för sökmotorer att genomsöka och förstå dina sidor.Då sökmotorer, såsom Google, främst förstår texter bra bör du undvika att basera navigeringen på bilder. Och samtidigt bör du regelbundet gå igenom dina länkar för att se till att de inte är inaktuella eller innehåller trasiga länkar.
 • Skapa användbara 404-sidor
  Om du har en stor hemsida med många sidor kan det ibland bli så att besökarna kommer till en sida som inte finns (utav någon anledning, som att länken är bruten eller att besökaren skrivit fel webbadress).När sidan inte finns kommer besökaren komma till en 404-sida. Då dessa inte är speciellt roliga att komma till kan du göra upplevelsen roligare genom att skriva en trevlig text som berättar för besökaren om varför “hen” har kommit till sidan samt ge tips om en länk som kan ta besökaren vidare.

Din URL ger information om sidans innehåll

När du håller på att planera din hemsida kan det vara smart att kategorisera och gruppera innehåll. En positiv effekt detta får är att länkadressen (sidans URL) börjar ge ifrån sig information om vad den unika sidan innehåller.

Som exempel kanske din sida har länkadressen “https://exempelsajt.se/biltillverkare/sverige”. Som du märker har vi delat in informationen i olika kategorier och grupper, vilket också syns i länkadressen. Vi kan se att vi har grupperat biltillverkarna tillsammans, och sedan har vi en underkategori där vi grupperar biltillverkarna baserat på vilka länder de är verksamma i.

Din länkadress (URL) visas i sökresultaten

En annan anledning till att tänka på hur länkadressen ser ut är att de även kommer att synas i sökresultaten. Ju snyggare länkadressen är desto bättre intryck ger det till besökaren som ser sökresultatet.

Försök därför att inte använda en massa långa ord och inte heller ord som inte säger något om sidans innehåll och struktur.

Förbättra SEO med rätt Rubriker, Strukturerad data och Meta Description

Använd Meta Description

Det många kanske inte känner till är att det är just Meta Description som är den texten som syns i Googles sökresultat (och som förhoppningsvis ska locka besökarna att klicka på länken). Förr i tiden var denna metataggen viktig för att hjälpa Google att förstå vad din sida handlar om. Idag är den inte lika viktig i rankningsammanhang, men däremot är den väldigt viktig för att locka in besökare till din sida.

Taggen skrivs som följande och placeras i <head>-delen av HTML-dokumentet:

<meta name=”description” content=”Handbok i SEO”>

Fördelarna med att använda meta description

Den största fördelen är att sökmotorn använder denna texten när de presenterar sidan på sökresultaten.

Försök så gott du kan att göra beskrivningen både intressant och beskrivande. Det är ju trots allt denna texten som kommer att användas för att locka folk att klicka. Undvik dock att inte skriva meningar med information som inte är relevanta för innehåller på sidan.

Skapa unika beskrivningar för varje sida

För att sökmotorer ska förstå den specifika sidan de är på är det viktigt att du har unik meta description-tagg för varje sida. Det betyder att din meta description inte bara måste vara relevant för den specifika sidan utan även unik på så sätt att samma identiska text inte syns på någon annan av dina sidor.

Använd rubrik-taggar för att visa att något är viktigt

Att använda rubriker är inget ovanligt i en text. För sökmotorer är dom lika viktiga som för en mänsklig läsare, för dom hjälper läsaren att förstå om något är extra viktigt eller inte.

Genom att du skriver rubriker så kommunicerar du inte bara att något är viktigt utan även lite om vilken typ av innehåll som finns under en rubriktext.

Som exempel kanske du använder en H1-tagg för en huvudrubrik och kanske en H2- eller H3-tagg för underrubriker. Oavsett hur du använder rubriker så är det bra att du använder dig utav rubriker och på ett semantiskt korrekt sätt för att sökmotorn bättre ska förstå hemsidan den är inne på.

Saker att tänka på:

 • Skriv bara rubrik-taggar som hjälper till att definiera sidans struktur.
 • Undvik att ha för många rubrik-taggar på en sida.
 • Använd inte för långa rubriker.
 • Använd rubrik-taggarna för att visa den semantiska strukturen på sidan.

Lägg till strukturerad data

För dom som är nya för sökmotoroptimering så är “strukturerad data” helt enkelt kod som vi lägger på sidor för att beskriva deras innehåll för sökmotorer så att dom bättre ska förstå innehållet.

Denna informationen som du delar med dig i den strukturerade datan kan sökmotorer också använda när dom ska presentera sitt sökresultat. Som exempel kanske du i din strukturerade data förklarar för Google att sidan deras sökrobot är inne på är en produktsida. Sen när sökmotorn presenterar sitt sökresultat så kanske Google även presenterar betygen (antal recensionsstjärnor) som produkten har fått från sidans kunder.

I princip kan du märka upp många olika saker på din hemsida för att göra det enklare för Google att förstå sidornas innehåll. Bland dom vanligaste sakerna man brukar märka upp med strukturerad data är:

 • Produkter man säljer
 • Öppettider
 • Logotyp
 • Recept
 • Events
 • Video som beskriver verksamheten

Grunder i hur du optimerar dina bilder

Använd alt-attribut på alla dina bilder

Sökmotorer klarar inte av att indexera bilder speciellt bra, så för att förstå bilden och din hemsida bättre så tittar sökmotorerna på filnamnet och alt-attributet.

Se därför till att ha ett beskrivande filnamn och en beskrivande text som alt-attribut på alla bilder. Och det är inte bara för sökmotorer som du gör så här, för en del besökare kanske använder skärmläsare och då är det också bra om dina bilder har beskrivande texter.

Bra saker att tänka på:

 • Skriv korta alt-attribut och filnamn.
 • Använd endast relevanta ord och meningar

Skapa en webbplatskarta för bilder

Precis som när det finns en vanlig sitemap på din hemsida är det också bra om du skapar en liknande motsvarighet men bara för dina bilder. Du kan skapa en sådan webbplatskarta för bilder för att hjälpa Google att få mer information om de bilder du har på din hemsida.

Mobilanpassa hemsidan

Du märker nog själv att allt fler använder sina mobiler för att surfa. Detta har även Google märkt, och för några år sedan bestämde sig Google att för att premiera de hemsidor som har mobilanpassats.

Det rekommenderas att du har en hemsida som är responsiv. Det innebär att innehållet och designen på sidan anpassas till skärmstorleken som besökaren har. Om hon exempelvis använder en stationär dator så kanske hemsidan visas på ett visst sätt och om hon använder en mobil kanske texten blir mindre och presenteras lite annorlunda.

Hur länkar påverkar din ranking på Google

Skriv bra länktext

När du skriver länkar på en hemsida så kommer en text att synas precis där länken är. Denna text kallas för länktext. Och den länktexten du använder hjälper Google att förstå både din hemsida bättre samt även den sidan som länken leder till. Om du exempelvis skriver länktexten “söta katter” så vet Google vad hemsidan länken leder till handlar om. Men det är inte bara användbart för Google, utan även besökarna får information om vad den länkade sidan handlar om.

Bra saker att tänka på:

 • Skriv länktext som ger besökarna en tydlig uppfattning om vad den länkade sidan handlar om.
 • Skriv inte generiska länktexter, såsom “klicka här” och “finns här”, utan ge konkret och kortfattad information.
 • Skriv länktext som är relevant för sidan som länken leder till.
 • Använd inte hela länkadressen som länktext, för det hjälper varken besökaren eller Google att förstå vad sidan handlar om.
 • Använd bara några korta beskrivande ord som länktext.
 • Tänk på länktexten oavsett om det är en intern- eller extern länk.

Vem du länkar till påverkar dig

Det är lite som i det verkliga livet. Om du umgås med lite skumma typer så kommer deras rykte att sakta börja smittas av på dig. Samma gäller hemsidor.

Om du länkar till en hemsida som har en massa spam, dålig navigering, och inte bryr sig om besökarna så kommer sökmotorer att komma ihåg detta. Din egen hemsidas placering i sökresultaten kommer att drabbas då du associeras med den dåliga hemsidan du har länkat till.

För att undvika att associeras med den skumma hemsidan kan du använda dig utav en “nofollow” på den specifika länken. På så sätt kan du skriva och länka till en hemsida utan att påverkas på ett negativt sätt. Så här kan det se ut:

<a href=”http://www.exempelsida.se” rel=”nofollow>Länktexten här</a>

Hjälp besökare att förstå ditt SEO-innehåll

När en sökrobot kommer för att indexera din hemsida är det viktig att den kan se sidan precis som dina mänskliga besökare kan se sidan. Därför är det viktigt om du ger den full tillgång till all Javascript, CSS och bildfiler som används på hemsidan. Ju mindre saker du ger tillgång till desto sämre kommer Google att förstå din sida, vilket i sin tur gör att den får sämre placering i sökresultaten.

Skapa unika titlar

“Titlar” är viktiga för sökmotorer för dom berättar vad ämnet på en sida är. Själva taggen ser ut så här <title> och ska placeras i <head>-elementet i HTML-dokumentet.

Skapa bra titlar

De titlar du skriver på dina sidor är dom som kommer att visas på sökresultatsidan på Google. Därför är det viktigt att dom är både konstruerade både för mänskliga läsare såväl som sökrobotar. Sökrobotarna behöver förstå dina titlar och de mänskliga läsarna behöver tycka att dom är tillräckligt relevanta för att klicka på.

Saker att tänka på:

 • Se till att varje sida verkligen har en unik titel
  För sökmotorer är det viktigt att varje sida har en unik titel, och därför bör du undvika att samma titel hamnar på fler än en sida.

 • Skriv korta titlar
  När du skapar dina titlar behöver du se till att dom är korta men samtidigt beskrivande. Anledningen till att dom ska vara korta är för att dom annars anses vara mindre relevanta. Och samtidigt behöver dom vara beskrivande för att sökmotorn ska förstå vad din sida handlar om.

Det finns inga hemligheter med SEO

Det finns tyvärr inga hemligheter med sökmotoroptimering som gör att din hemsida automatiskt rankar högre i sökresultaten. Det enda du kan jobba på är att göra det lättare för sökmotorer att genomsöka, indexera och förstå innehållet på din hemsida.

Finns din hemsida på Google?

Om du vill se om Google har indexerat din hemsida så kan du skriv “site:dittdomännamn.se”. Då får du upp ett resultat som visar alla sidor som Google har indexerat utav din hemsida.

Tips för när du ska anlita en SEO-byrå

Är det så att du känner att du inte har tid eller kunskapen för att göra förbättringarna som krävs för att göra din hemsida synligare för sökmotorer så kanske det är en god idé att anlita någon att göra det. Det finns en mängd med företag som säger att dom är duktiga på detta, men oavsett vem du anlitar är det bra om du kan en del grunder själv. Om du vill ha fler tips på vad du ska fråga och titta närmare på när du ska anlita en SEO-byrå så rekommenderas det varmt att du tittar på det Google själv säger. Här ger dom tips om vilka frågor du ska ställa till en SEO-byrå om.

Hjälp sökmotorer att hitta ditt innehåll

Ett av de första sakerna du bör göra är att skapa en webbplatskarta, något som på engelska kallas för “sitemap”. Detta är en karta som beskriver hela hemsidans struktur för sökrobotar som kommer för att indexera och förstå din hemsida.

Finns det något som du inte vill ska indexeras?

Om det är så att du har några sidor som du inte vill att Google ska indexera så behöver du säga detta. Enklast är det om du gör det med en “robots.txt”-fil. Denna placerar du i rotkanalen på din hemsida.

Det kan vara så att du exempelvis inte är färdig med en hemsida än och vill därför att den inte visas i sökmotorer än. Kanske är det så att du har skapat en webbutik men att vissa produkter ännu inte har en produkttext, och därför vill du vänta med att alla ska kunna hitta sidan på sökmotorer. Det kan finnas flera andra anledningar till varför man inte vill att en sida indexeras.