Hur en process för SEO-arbete ser ut

En bra process gör att rätt strategi växer fram

Som marknadsförare vet du säkert att en viktig del i modern marknadsföring är att se till att ens webbplats syns högt i sökmotorernas sökresultat. Med rätt SEO-strategi kan du organiskt rankas högt och få in en massa trafik. För oss som jobbar med sökmotoroptimering handlar det om att arbeta utifrån en SEO-process som gör det möjligt för en bra SEO-strategi att växa fram.

Den processen vi använder oss utav när vi sökmotoroptimerar är ganska enkel att förstå och följa. Däremot är det viktigt att veta att allt SEO-arbete tar lång tid. Det finns inga ”quick-fixes” utan allt är ett maraton och det kan ta 6-12 månader innan vi börjar se resultatet av vårt hårda arbete.

Exempel på en SEO-process

Vår process för SEO är i 6 steg och bygger på insikter vi har fått av att analysera kundens sökbeteende. Dessa 6 steg är:

 1. Insikter från kundens sökbeteende under köpresan
 2. Analysera befintligt innehåll utifrån insikter om sökbeteendet
 3. Skapa nytt innehåll för att komplettera befintligt innehåll
 4. Gör en teknisk analys av webbplatsen och gör förbättringar
 5. Följ upp allt tidigare arbete
 6. Gör om hela den långa processen igen

Själva SEO-processen är som en rund cirkel som går runt och runt. Det tar aldrig slut utan är ett långsiktigt projekt som hela tiden förändras i takt med att kundernas sökbeteenden förändras.

1. Insikter från kundens sökbeteende under köpresan

Innan du börjar med att titta på webbplatsen du ska sökmotoroptimera behöver du först titta på kundens sökbeteende. Gräv in djupt i all data som finns kring vilka sökord och fraser kunden använder. Analysera sökvolymer och gruppera sökorden i de 5 faserna som finns i kundens köpresan.

Detta steget är viktigt just för att ditt mål med sökmotoroptimeringen är att dina förändringar ska leda till att ni får mer trafik och helst relevant trafik till webbplatsen. Om du vet vad kunden vill ha när hon söker på Google (och vilken fas i köpresan hon är i) kan du optimera landningssidorna så att ni rankar högre och i slutändan får in mer trafik till sidorna.

2. Analysera befintligt innehåll utifrån insikter om sökbeteendet

Nu när du vet exakt hur kundens sökbeteende ser ut när hon söker på Google kan du fortsätta med steg 2, vilket är att analysera det befintliga innehållet. Det innebär att du tar en titt på webbplatsen du vill sökmotoroptimera och undersöker allt innehåll som redan finns.

När du analyserar ska du göra det utifrån insikterna du samlade på dig om kundens sökbeteende i steg 1. Nu när du vet vad kunden söker efter och varför så kan du bättre avgöra om det befintliga innehållet ger kunderna det dom är ute efter.

Din analys kan exempelvis resultera i att ni behåller en del innehåll, att ni förändrar en del innehåll, att ni raderar en del innehåll och kanske även lägger canonical-taggar på innehåll som är duplicerat.

3. Skapa nytt innehåll för att komplettera befintligt innehåll

Dina insikter om sökbeteendet och analysen av webbplatsens befintliga innehåll kan i många fall leda till att ni behöver skapa nytt innehåll för att bättre kunna rankas högt på de sökord som har relevant och hög sökvolym.

4. Gör en teknisk analys av webbplatsen och gör förbättringar

Gå igenom hela webbplatsen tekniskt och se om det finns områden ni kan förbättra. Det finns flera sökmotoroptimeringsverktyg som kan hjälpa er. Ett sådant verktyg heter Screaming Frog och används flitigt av de flesta i branschen. Exempel på information du kommer få från Screaming Frog är bland annat:

 • Sidtitlar – Finns det sidtitlar? är dom unika? För långa? För korta?
 • Metabeskrivning – Finns det metabeskrivning? är den unik? är den lång? för kort?
 • Bilder – Är dom för stora? har dom alt-taggar?
 • Länkar – Är dom brutna? har dom alt-taggar?
 • H1/H2 – Har alla sidor H-taggar? är dom unika? är dom långa? för korta?

Det finns så klart en massa andra saker du också kommer att få reda på genom verktyget. Detta ovan är endast några få exempel.

5. Följ upp allt tidigare arbete

Det är nu du följer upp så att allt du har gjort i tidigare steg har gått korrekt till och är utav god kvalité. SEO-arbete brukar innehålla en massa små detaljer och det är bra att följa upp så att man inte missat att göra något. Anledningen till att detta är viktigt är för att vi inte ser resultatet av vår optimering förrän om 6-12 månader.

6. Gör om hela den långa SEO-processen igen

När du kommit hit så börjar du om igen. Själva SEO-processen är som en cirkel som går runt och runt. För att bli en duktig på det här behöver du helt enkelt accepterat att sökmotoroptimering är ett maraton och inte en sprint. Du kommer få kämpa varje dag och först om 6-12 månader kommer du få se frukten av ditt hårda arbete.