Grunder i hur du organiserar hemsidans hierarki

Hur Google använder din webbadress

När en sökrobot kommer för att undersöka och indexera en sida så behöver dom en unik webbadress per innehåll. Har dom ingen unik webbadress så kan dom inte hänvisa folk till den sidan.

Google rekommenderar att du använder webbadresser som använder “https://” så mycket som möjligt. Detta är nämligen ett sätt att se till att informationen mellan hemsidan och besökaren är krypterad.

Navigering är viktigt

Det är viktigt att du tänker till när du skapar hemsidans navigering, för det är just den som hjälper besökarna att snabbt hitta det innehåller dom vill ha. Samtidigt hjälper den också sökmotorer att bättre förstå vilket innehåll som du som webbansvarig anser är viktig. För det är så att även om sökmotorer visar upp respektive relevant sida så vill de även få en uppfattning om hur viktig en viss sida är för hela hemsidan som helhet.

Planera navigeringen utifrån startsidan

Det är så att alla hemsidor har en startsida (av vissa även kallad för “rotsidan”). Detta brukar även vara den mest besökta sidan.

Är det så att din hemsida innehåller ett handfull med olika sidor så är det bra om du börjar tänka på hur du ska hjälpa besökaren att navigera från en sida till en annan. Från en generell startsida till en specifik sida med innehåll.

Beroende på din verksamhet kan det finnas olika sätt som du kan gruppera texter. Om du skriver om exempelvis digital marknadsföring så kanske du vill dela in i underkategorier och grupper. Har du en webbutik kanske du hellre vill gruppera produkterna i olika klasser, kategorier och underkategorier.

Använd sökvägslistor

Längst upp på hemsidor brukar det finnas en massa länkar för snabbt snabbt hjälpa besökaren att komma vidare till andra sidor. Det Google rekommenderar är att du använder strukturerad data-uppmärkning för sökvägar när du har specifika sökvägar på sidan.

Se till att din navigeringssida är enkel för besökaren

När du håller på att skapa en hemsida bör du se till att din navigeringssida är enkel utifrån besökarens perspektiv. Denna navigeringssida brukar i de flesta fall vara någon form av hierarkisk lista över sidorna som finns på din hemsidan.

För besökare som har svårt att hitta på din hemsida så är en navigeringssida perfekt, för den ser till att dom snabbt hittar det dom söker. Samtidigt är denna navigeringssida även bra för sökmotorer för detta hjälper dem också att snabbt hitta sidor att genomsöka och indexera.

Saker att tänka på:

  • Använd text på alla länkar
    När du skapar länkar på hemsidan för att slussa besökaren vidare från en sida till en annan är det bättre om du använder textlänkar. Detta gör det enklare för sökmotorer att genomsöka och förstå dina sidor.Då sökmotorer, såsom Google, främst förstår texter bra bör du undvika att basera navigeringen på bilder. Och samtidigt bör du regelbundet gå igenom dina länkar för att se till att de inte är inaktuella eller innehåller trasiga länkar.
  • Skapa användbara 404-sidor
    Om du har en stor hemsida med många sidor kan det ibland bli så att besökarna kommer till en sida som inte finns (utav någon anledning, som att länken är bruten eller att besökaren skrivit fel webbadress).När sidan inte finns kommer besökaren komma till en 404-sida. Då dessa inte är speciellt roliga att komma till kan du göra upplevelsen roligare genom att skriva en trevlig text som berättar för besökaren om varför “hen” har kommit till sidan samt ge tips om en länk som kan ta besökaren vidare.

Din URL ger information om sidans innehåll

När du håller på att planera din hemsida kan det vara smart att kategorisera och gruppera innehåll. En positiv effekt detta får är att länkadressen (sidans URL) börjar ge ifrån sig information om vad den unika sidan innehåller.

Som exempel kanske din sida har länkadressen “https://exempelsajt.se/biltillverkare/sverige”. Som du märker har vi delat in informationen i olika kategorier och grupper, vilket också syns i länkadressen. Vi kan se att vi har grupperat biltillverkarna tillsammans, och sedan har vi en underkategori där vi grupperar biltillverkarna baserat på vilka länder de är verksamma i.

Din länkadress (URL) visas i sökresultaten

En annan anledning till att tänka på hur länkadressen ser ut är att de även kommer att synas i sökresultaten. Ju snyggare länkadressen är desto bättre intryck ger det till besökaren som ser sökresultatet.

Försök därför att inte använda en massa långa ord och inte heller ord som inte säger något om sidans innehåll och struktur.