Hur din hemsida får högsta Google E-A-T poäng för kvalitén

(Den här artikeln är en del i en serie som sammanfattar vad Google Search Quality Evaluator Guidelines är för något och hur det påverkar ditt arbete med sökmotoroptimering)

Det kommer nog inte som en överraskning till någon vid det här laget när jag säger att de hemsidor som får högsta poäng när det kommer till kvalité är de hemsidor som uppnår sitt syfte riktigt bra och hjälper människor.

För att din hemsida ska anses ha högsta kvalité enligt Google så behöver du ha:

  • En riktigt hög EAT. Det vill säga, du behöver tydligt visa att din expertis är hög, du anses vara en auktoritet inom ditt område och du är pålitlig.
  • En väldigt hög kvalité på ditt huvudinnehåll samt att kvantiteten även behöver vara tillräckligt stor för att besvara alla de frågor som besökaren är ute efter att få svar på.
  • Skaparen av hemsidan eller huvudinnehållet måste ha ett väldigt gott rykte. Det är därför du behöver jobba hårt på att förbättra ditt rykte.

Väldigt hög kvalité på innehållet

Det är så att det tar tid, kunskap och engagemang för att skapa riktigt bra innehåll – något som alla som skapat innehåll vet. Som tur är vet google också detta. För dom, om sidans innehåll är utav hög kvalité så kommer de att se detta som signaler på att innehållet är fylld med EAT.

Vem som helst kan skapa bra innehåll, både experter och amatörer, och samtliga kan vara riktigt kunniga inom sina respektive områden. Huruvida sidan har en hög EAT beror på hur väl sidan lever upp till sitt syfte. Och alla hemsidor har olika syften – och därmed också olika krav på sig gällande vad som är kvalité.

Tänk exempelvis så här, om du är ute efter medicinska råd om en rodnad på huden du har, vems hemsida kommer du lita mest på – en hemsida skapad av läkare eller en hemsida av någon person som inte visar att hen har medicinsk bakgrund? Svaret är troligen “läkarens hemsida”. Och Google kommer att tänka själv också när de utvärderar en hemsida för att se hur bra kvalité den har.

Andra hemsidor har inte samma krav på sig som en medicinsk hemsida. Har du exempelvis en humorsida så kommer du att utvärderas utifrån andra kriterier för att säkerställa att hemsidan lever upp till sitt syfte eller inte. Vad som är “kvalité” är med andra ord annorlunda på dessa sidor.

För alla hemsidor som ger råd, tips och information som kan påverka besökarens liv på ett stort sätt så är det viktigt att kvalitén är riktigt hög. Om skapar innehåll som är medicinska, vetenskapliga eller ekonomiska så behöver ditt innehåll följa den konsensus som finns på området och inte avvika för mycket.

Hemsida med väldigt gott rykte

Precis som i det riktiga livet är det viktigt att en hemsida har ett väldigt bra rykte för att man ska lita på det hemsidan säger, och detta i sin tur är en stark signal om EAT. Sen är det inte alltid enkelt att skaffa sig ett bra rykte, för rykten är baserade på goda saker du har gjort i ditt förflutna. Kanske har du vunnit priser, haft en massa nöjda kunder, är rekommenderad av andra experter inom området eller av hemsidor som representerar branschen du befinner dig i. Att företag, personer och organisationer finns på wikipedia är också en grundläggande plats att leta för att läsa om någons rykte.

Om du har en hemsida som exempelvis skriver om juridiska frågor skulle det hjälpa om de som skapar innehållet har goda rykten och rekommenderas av andra i branschen, eller att till och med branschhemsidor rekommenderar din hemsida. Men skulle du exempelvis ha hemsidor som inte påverkar besökarnas liv lika mycket, som exempelvis en sida som handlar om stickning, matlagning eller något annat lätt, så är det inte lika viktigt att ha ett gott externt rykte (för det kanske är svårt att vinna priser eller finnas med på branschhemsidor inom dessa områden). Här tittar google istället på andra parametrar såsom hur populära hemsidan är, hur recensionerna ser ut och hur engagerade hemsidans besökare är. För detta signalerar hur väl sidorna är på att leva upp till sitt syfte – dvs “hjälpa människor”.

En väldigt hög EAT

Som nämnts tidigare står EAT för Expertise, Authoritative och Thrustworhy. På Svenska skulle det kunna översättas till Expertise, Auktoritet och Pålitlighet. Alla dessa saker är bra saker att ha, dock är det ofta svårt att skaffa sig alla tre på en gång, utan det kommer ta ett bra tag att få alla delar på plats. Det troliga är att din hemsida börjar med att ha en riktigt hög kvalité på en av dessa tre delar först, och därefter lägga till de andra delarna.

För att kunna utvärdera en väldigt hög EAT behöver vi ta ett steg tillbaka och först fundera på den viktiga frågan som har nämnts många gånger tidigare: “Vad är syftet med hemsidan?”. Jo, syftet är alltid att kunna hjälpa besökarna. Du behöver vara av värde för dem.

Det här med värde kommer att variera beroende på vad din hemsida handlar om. Om du skriver om mat så kanske du ger värde genom att berätta om dina matupplevelser, känslor och goda recept. Dina upplevelser räcker för att ge besökaren “värde”.

Däremot, om du exempelvis ger besökaren råd om saker som kan påverka hennes liv på ett betydande sätt så behöver du fundera på vad som är “värde”. Exempel på saker som påverkar besökarens liv på ett betydande sätt kan vara exempelvis medicinska, finansiella eller juridiska råd. Eftersom dina råd kan ha en så pass stor påverkan på besökarens liv är det “värdefullt” för besökaren också att veta vem “du” är. Hon behöver veta att den som skrivit innehållet och ger råden faktiskt är en expert inom sitt område.

Du kan vara “expert” inom en massa olika områden. Du kan exempelvis vara expert inom det juridiska området, du kan bara en bolåneexpert, du kan vara en fantastisk rörmokare med lång erfarenhet och du kan även vara en superduktig cykelreparatör. Samtidigt finns det andra områden som vi också kan vara expert. Kanske är vi “expert” på att beskriva saker som sker i vår vardag, som att exempelvis reparera jeans, maskera smurfleksaker, bygga med lego eller även göra roliga kattvideos. Det finns med andra ord “experter” över allt, och man kan vara “expert” på allt möjligt. Dessa experter kommer du därför träffa på överallt, oavsett om det är på Youtube, forumar, recensionssajter och andra hemsidor.

När du går igenom en hemsida för att utvärdera huruvida den har en hög EAT eller inte så finns det ett par frågor som är bra att ställa sig:

  • Vem är experten? Dvs vem är personen eller personerna som har skapat innehållet? Vad gör dessa personer till experter på området? Vad finns det för bevis? Behövs det bevis?
  • Vad är det som gör innehållet trovärdig? Är det mängden? Är det designen? Är det att alla mina frågor besvaras? Är det källorna som de hänvisar till? Vad är det någonting annat?
  • Vad är det med hemsidan som gör den till en auktoritet? Är det innehållet? Är det att den täcker allt? Är det att det är många andra bra källor som länkar till den? Vad kan det vara?

Exempel på vad du kan ha med på din sida för att höja kvalitén

När du har en nyhetshemsida

Se till att kända personer skriver högkvalitativt arbete som är omfattande. Att se till till att din hemsida är känd och vinner många priser hjälper verkligen.

När du har en informationshemsida

Skriv omfattande: Se till att skriva så omfattande du bara kan och svara på alla frågor som besökaren kan tänkas ha.

Presentera det besökarna förväntar sig: Se till att ha allt det besökaren önskar och förväntar sig när hon kommer in på din hemsida. Det kan vara en massa bilder, det kan vara bra tydliga länkar till andra delar av din hemsida, det kan vara information om hur andra personer har upplevt en viss situation eller produkt.

Nisch kan vara en fördel: Det gör inget om ämnet är nischat, faktum är att “nischat” kan vara till fördel. Det absolut viktigaste är att din hemsida är den absoluta resursen i ämnet du skapat innehåll om.

Wikipedia är bra: Se till att en wikipedia-artikel hänvisar till din hemsida, och gärna genom att skriva hur bra din hemsida är på att prestera inom något avseende (typ “enda”, “bästa” eller “mest omfattande” etc).

Ha sida för alla vanliga frågor: Se till att ha en “vanliga frågor-sida” där besökaren snabbt får svar på dina vanligaste frågor eller önskemål. När en besökare kommer till din hemsida har hon en viss förväntan och önskemål som hon vill ska bli tillfredsställt, se därför till att tillfredsställa för att Google ska öka din EAT. Det kan vara till fördel också att även skriva vilket datum en viss information uppdaterades (så att det är transparent gentemot besökaren).

Boosta ditt rykte: Se till att din hemsida har ett positivt rykte på andra externa källor. Det är bra om hemsidan har vunnit priser, samt se till att innehållet du skapar verkligen går in på djupet och är utav hög kvalité.

Nischa ditt rykte: Se till att din hemsida skaffar sig ett rykte inom en viss nisch. Och i artikeln skriv så mycket du kan, och kombinera med bilder, texter och länkar till annat material som kan locka besökaren.

Ha verktyg som ger värde: Se till att ha ett verktyg som besökaren verkligen anser är användbar.

Var den bästa resursen: Se till att skaffa dig ryktet av att vara den bästa resursen för en viss typ av information.

Var med i olika rankningar och jämförelser: Se till att du får ett gott rykte genom att många externa källor pratar gott om dig, och det är också bra om du är med i olika former av rankningar.

Var tydlig med vem som är källan: Skriv tydligt vem som har skapat informationen (för personen kanske är känd på andra externa hemsidor), ge tydligt all information som alla besökare är ute efter när de kommer till den typ av hemsida som du har skapat (bra om du försöker klura ut vad de förväntar sig), och se även till att ha videos, bilder, texter på ett tydligt sätt, samt om du kan även recensioner för att visa för Google att det finns människor som intygar om att det som finns på sidan både är bra och trovärdig.

Visa att du är expert: Visa din expertis genom att skapa omfattande innehåll om ämnet samt se till att verkligen gå in på detaljerna för att tydligt visa att du är en expert. Man behöver inte alltid vara formellt skolad för att vara en expert på något, däremot kan innehållet du skapar hjälpa till att visa huruvida du är en expert eller inte. Om du skriver om börshandel är det viktigt att du verkligen har erfarenhet från området för att kunna anses vara en “expert”, men om du skriver matrecept så behövs ingen formell skolning utan där blir det dina personliga upplevelser och hur du berättar om dessa något som gör dig till en expert. Du är med andra ord en “vardagsexpert”.

När du har en webbutik

Massa bilder: Se till att ha en massa bilder, samt alternativ för att besökaren lättare ska kunna titta på saker utifrån prisintervall, stilar och mycket mer. Ditt mål är att tillfredsställa besökaren så mycket du bara kan.

Visa att du kan mycket om produkten: Ge rikt med information om produkten till besökaren och visa att du verkligen är en expert på just den produkten.

Produktrecensioner ger förtroende: Se till att ha rikt med produktrecensioner på sidan för att få besökarna att lita på att det du säljer är av hög kvalité.

När du har en 404-sida

Syftet med en 404-sida är att informera om att den sidan som besökaren vill till inte finns (kanske har sidan flyttats till en annan URL eller tagits bort helt). Då det övergripande syftet med en hemsida alltid är att “hjälpa besökaren” och ge värde är det viktigt att du lever upp till syftet på varenda sida du har på hemsida. Även en 404-sida ska därför hjälpa kunden och ge värde.

Det smarta du kan göra här är att på ett tydligt sätt förklara för besökaren att sidan de söker inte finns, och sen ska du fortsätta med att försöka hjälpa besökaren att hitta det hon söker. Detta kan göras i form av sökfält, texter och figurer som tydligt förklarar för besökaren om hur hon ska göra för att hitta det hon är ute efter.

När du har videos

Hög kvalité: Se till att de skapade videorna är utav hög kvalité.

Få igång positivt rykte: Se till att externa källor pratar gott om dem.

Var alltid till hjälp: Utöver en bra video vill du alltid försöka “hjälpa” besökaren utifrån vad det är för sida de är inne på. Om besökaren är inne på en hemsida för att se en rolig video så skulle du kunna hjälpa till genom att ge förslag på andra roliga videos. Om besökaren är inne för att titta på hur man hanterar ett fiskespö skulle du kunna ge förslag på krokar och linor man kan använda tillsammans med fiskespöt. Försök alltid att ge mer värde till besökaren så tillfredsställd som möjligt.

Se lista med alla artiklar om Google Search Quality Evaluator Guidelines