Google E-A-T faktorer som gör en hemsida till ”Hög Kvalitet”

(Den här artikeln är en del i en serie som sammanfattar vad Google Search Quality Evaluator Guidelines är för något och hur det påverkar ditt arbete med sökmotoroptimering)

För att kunna avgöra om en hemsida är utav hög eller låg kvalité för Google behöver du först förstå hemsidans syfte. Kommer du in på sidor som inte har något syfte att hjälpa besökarna, eller i vissa fall även försöker skada andra så bör du veta att Google anser att dessa hemsidor är utav lägsta kvalité.

De viktigaste faktorerna för kvalitén på en hemsida

När Google går igenom en sida för att avgöra huruvida kvalitén är hög eller låg på en sida så tittar de på fem olika faktorer:

Syftet med hemsidan

Det första de tittar på är huruvida syftet är tydligt, och om syftet är att hjälpa andra. I grund och botten handlar det om en hemsida ger ett positivt värde till besökarna eller inte. Och det här med “positivt värde” är viktigt att tänka på, gör Google vill inte att en hemsida ska sprida hat, vilja skada eller sprida någon form av falsk information.

Expertis, auktoritet och pålitlighet

Google förkortar dessa till EAT, och på engelska står det för “Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness”. Dessa är egenskaper som tillsammans säger en hel del om din hemsida. Under sin genomgång av sin hemsida försöker Google att avgöra huruvida hemsidan är expert på sitt område, om hemsidan anses ha auktoritet inom sitt område och om det går att lita på hemsidan.

Huvudinnehållets kvalité och mängd

Här får man gå igenom huvudinnehållet på sidan för att kunna avgöra om innehållet är utav hög kvalitet eller inte. Vad som är kvalitet är svårt att avgöra, utan där beror det helt på huruvida besökaren får det hen var ute efter. Som regel brukar det dock alltid vara bäst att satsa på “djup” kontra “bredd”, dvs skriv djupt om ett ämne och visa verkligen att du är expert på området istället för att skriva lite om mycket. “Djup” gör att du inte skapar lika ofta, men det som skapas är utav hög kvalitet för innehållet hjälper alltid besökarna att få det dom var ute efter.

Vem står bakom hemsidan och huvudinnehållet

Är det bra att det finns transparens gentemot besökaren. Hon eller han borde lätt kunna hitta vem som står bakom en hemsida, och skriv så pass mycket att besökaren får ett förtroende för er. Skulle det vara så att besökaren är inne på en specifik sida och läser är det bra om det gick att se vem som hade skapat huvudinnehållet, typ namnet på skribenten eller filmskaparen etc.

Rykte som hemsidan och innehållsskaparna har

Går det att lita på personen som har skapat huvudinnehållet? Går det att lita på företaget som skrivit det här? Du har själv full kontroll på vad som sägs på din egen hemsida, men det är sällan man har kontroll över vad som sägs på andra externa hemsidor om dig.

När Google står mellan att lita på vad du själv säger eller det vad andra säger om dig så kommer de i de flesta fallen välja de andra externa källorna. Anledningen är att du har ett större incitament att prata gott om dig än vad andra externa källor har.

Om du därför vill att din hemsida eller skribenter ska ha gott rykte så får du jobba på att se till att andra hemsidor skriver gott om dem. Det räcker inte bara med en länk utan de behöver säga något gott om dem (att ha en tom länk säger ingenting om hemsidan).

Expertis, auktoritet och pålitlighet (det Google kallar för E-A-T)

Som vi tidigare nämnt är det viktigt att sidan uppfyller sitt syfte, och syftet borde alltid vara att vara till positiv hjälp för andra. När en sida inte gör det borde sidan anses ha låg kvalitet.

Men låt oss anta att hemsida uppfyller sitt syfte och är till hjälp för andra. Hur gör vi när det finns flera liknande hemsidor där samtliga är till hjälp för andra? I vilken ordning ska Google ranka dem? Det är nu vi kommer få jobba extra mycket på vår EAT för att kunna särskilja vår hemsida från konkurrenternas hemsidor.

Expertis

Det första Google tittar på här är “expertis”, det vill säga huruvida huvudinnehållet på sidan visar att den är en expert på området. Ett sätt att kommunicera detta är det vi tidigare nämn om “djup” kontra “bredd”, dvs skapa så mycket relevant innehåll du bara kan om ett ämne för att visa din expertis.

Auktoritet

Det andra Google tittar på är “auktoritet”, det vill säga är skaparen av innehållet/hemsidan en auktoritet inom området? Detta kan du påverka både genom det du själv skriver på hemsidan men också genom att andra externa pratar gott om dig.

Pålitlighet

Det tredje Google tittar på är “pålitlighet”, det vill säga kan besökaren lita på innehållet som finns. Det finns som sagt en del saker du kan göra på din egen hemsida för att öka känslan av att du är pålitlig. Bland det bästa du kan göra är att vara transparent och visa besökaren allt som är viktigt för dem.

Om du exempelvis driver ett företag så kommer det vara väldigt viktigt för besökaren att hitta dina kontaktuppgifter så att de kan ringa, maila eller besöka dig. Skulle du driva en webbutik är det en god idé att visa inte bara hur kunden kommer i kontakt med dig utan även hur de eventuellt kan lämna tillbaka produkter och få pengar i retur.

Sen kommer vi alltid också tillbaka till vad andra externa källor säger om dig. Detta kommer alltid vara viktigt så jobba på det. Är du ett företag är det bra om du kan öka mängden och kvalitén på andra externa källor, såsom exempelvis vad kunder säger om dig på olika recensionssajter.

Vad du kan göra för att öka din EAT

Det som är bra att veta är att det går att öka sin EAT inom alla branscher, och det spelar därför ingen roll om du driver en modeblogg, ett diskussionsforum eller företagshemsida. Inom alla områden finns det saker som du kan göra för att öka på din EAT, och här får du nu reda på vad Google anser att du bör göra när du driver något av följande hemsidor:

Hemsidor som har medicinsk rådgivning

För att öka din EAT behöver du se till att det innehållet som du skapar skapas av personer eller organisationer som har tillräckligt med kompetens inom området de skriver om. Det kan exempelvis vara texter som skrivs utav läkare (om det är den typen av innehåll du skapar), och skulle man inte vara läkare utan någon annan expert är det alltid bra att denna personen är ackrediterad i någon form av en opartisk organisation.

Att besökaren känner att hon kan lita på ditt huvudinnehåll är viktigt. Google vill därför att innehåll som ger medicinska råd skapas med professionell stil, redigeras, recenseras och uppdateras regelbundet.

Hemsidor som har nyhetsartiklar

För att din EAT ska bli hög kommer dina artiklar behövas skapas med journalistisk professionalitet. Det kan betyda en hel del, beroende på vem du frågar, men för Google innebär det att informationen som presenteras är korrekt och att man presenterar innehållet på ett sätt att besökaren får en bättre förståelse av händelsen du skriver om i dina artiklar. Vidare behöver hemsidan även ha tydliga (och publicerade) riktlinjer för hur man jobbar rent redaktionellt och hur man säkerställer att informationen som publiceras är korrekt.

Hemsidor som berör vetenskapliga ämnen

Om du skapar hemsidor som skriver om vetenskapliga ämnen och vill öka er EAT behöver du säkerställa att de som skapar innehållet har expertisen som behövs. Vidare är det också viktigt för Google att innehållet som skapas representerar den vetenskapliga konsensus som finns på området (i de fall där konsensus finns).

Hemsidor som ger ekonomisk eller juridisk rådgivning

Google anser att hemsidor där man ger finansiell rådgivning, juridisk rådgivning eller till och med rådgivning om skatter borde se till att informationen de ger är pålitlig (det vill säga från källor som är trovärdiga). Dessa hemsidor bör även underhållas och uppdateras regelbundet.

Hemsidor som ger rådgivning om nåt som har stor påverkan på ditt liv

Låt oss säga att du driver en hemsida där du ger råd om saker som har en stor påverkan i någons liv. I dessa situationer är det viktigt att den som ger råden är expert inom området. 

Vad är det för råd som kan ha en stor påverkan på en persons liv? Det kan faktiskt vara väldigt mycket. Om du ska köpa en bil så kan fel råd kosta dig en massa pengar, ska du reparera ett golv så kan fel råd kosta dig en massa pengar och ska du ge råd om barnuppfostran så kan detta ha en stor påverkan på familjers lycka. Så det Google vill att vi tar med oss är att så fort vi ger råd om något som har en stor påverkan på andra är det viktigt att den som pratar är expert inom området, alternativt att informationen kommer från källor som besökarna litar på.

Hemsidor där du skapar innehåll kring en hobby

Oavsett vad det är för hobby du har så behöver du se till att skapa sidor som visar att du är en expert inom ditt område. Kanske är din hobby att samla på smurfar, fotografera eller spela flöjt. Hur du än gör är det viktigt att du visar att du verkligen vet vad du pratar om på din hemsida.

Självklart kommer det inte i alla situationer krävas att du har en formell expertkunskap för att kunna få hög EAT. I vissa situationer krävs det bara att du har upplevt något själv för att bli en “tillräckligt bra expert” inom området. Exempel på detta kan vara när du skriver en recension om ditt besök på en restaurang, eller så kanske du skriver om när du köpte ett hörnskydd från en butik och vilka upplevelser du hade då. I dessa situationer anser Google att du är en expert på “vardagliga saker”.

Allt handlar om syftet, nämligen att vilja hjälpa

Det hela kommer alltid tillbaka till syftet med hemsidan – vilket är att hjälpa. Om hemsidan exempelvis är ett diskussionsforum där besökare berättar om hur de hanterat sorger i sina liv så kan denna hemsida fortfarande få hög EAT på grund av att alla som delar med sig om hur de hanterat sina sorger är “experter” inom det området. Dessa människor har genomgått en svårt period och lärt sig att hantera sorgen, och genom att de har tagit sig igenom sorgen så har de i den processen blivit någon form av “expert” inom området, och ingen är mer expert på en viss situation än personen som precis upplevt det.

Om syftet för hemsidan är att folk ska kunna dela med sig av sina erfarenheter om hur de hanterat sorg i sina liv (och på så sätt indirekt hjälpa andra i deras sorghantering) så ökar hemsidan chansen att deras EAT ökar. Anledningen till detta är att de uppnår sitt syfte (dvs hjälpa andra) samtidigt som de inte ger råd till någon, utan hemsidan gör det endast möjligt för människor att berätta om sina egna personliga livserfarenheter (och där är dom experter). Hade hemsidan däremot börjat ge medicinsk information eller råd är det viktigt att det är medicinskt utbildad personal som gör detta.

Ett bra sätt att tänka är att ställa sig frågan: Vilken typ av expertis krävs för att en hemsida ska uppnå sitt syfte riktigt väl? Och hur mycket expertis som krävs beror alltid på vad hemsidan handlar om.

Hur du får hög Google E-A-T