Förstå vad syftet för en hemsida är utifrån Google E-A-T

(Den här artikeln är en del i en serie som sammanfattar vad Google Search Quality Evaluator Guidelines är för något och hur de påverkar din sökmotoroptimering)

Syftet med en hemsida är anledningen till att den skapades. Det finns en mängd med sidor och alla har ett syfte. För att du ska kunna avgöra om en hemsida är utav hög kvalité respektive låg kvalité behöver du först ta reda på syftet med hemsidan – varför skapades den?

Enligt Google borde hemsidor skapas för att hjälpa människor. Lyckas dom med detta syftet anses dom vara utav hög kvalité. Hemsidor som skapas för att skada eller tjäna pengar utan att hjälpa någon anses vara utav låg kvalité.

Hemsidan behöver vara till hjälp för någon

Det spelar egentligen ingen roll vad hemsidan handlar om, det viktigaste är att de hjälper människor. Som du vet finns det en mängd olika hemsidor. Det kan finnas e-handelsbutiker, forumar, nyhetssidor, skämtsidor, videosidor och mycket mer. Vad hemsidorna handlar om påverkar inte huruvida Google ser på deras kvalité, utan det som påverkar hur Google ser sidans kvalité är hur väl de lever upp till sitt syfte (dvs att hjälpa människor). Din hemsida behöver med andra ord vara till nytta för någon för att anses vara utav hög kvalité.

Exempel på syften som hemsidor kan ha:

 • Att underhålla
 • Att uttrycka en åsikt
 • Att sälja en produkt/tjänst
 • Att sprida information om någonting
 • Att sprida filer/mjukvara
 • Att sprida videos och bilder
 • Etc…

Ett sätt som du skulle kunna uttrycka syftet med sidan är genom din “Om Oss”-sida, men du behöver självklart även leverera på dina ord genom att verkligen ge besökarna något som hjälper dem.

YMYL-hemsidor

Som Google ser det finns det vissa typer av hemsidor som kan ha en stor påverkan på din lycka, hälsa, din ekonomi eller säkerhet. I dokumentet kallas dessa för YMYL-hemsidor, vilket står för “Your Money or Your Life”, och det är helt enkelt hemsidor som handlar om pengar, livet eller hälsa (i allmänhet).

Exempel på dessa skulle kunna vara hemsidor som:

 • Skriver/informerar om något som berör den fysiska eller mentala hälsan.
 • Skriver/informerar om juridiska frågor.
 • Skriver/informerar om allt som berör din ekonomi, såsom investeringar, skatter, pension, lån etc.
 • E-handelssidor eller annan form av hemsida som låter dig köpa eller överföra pengar.
 • Skriver/informerar om nyheter
 • Skriver/informerar allmänheten om myndighetsarbete (typ polis, försäkringskassan etc).
 • Etc.

Det finns en massa olika typer av hemsidor, och det som är viktigt att komma ihåg är att Google tittar noga på YMYL-hemsidor och har extra höga kvar på dem när det kommer till kvalité. Anledningen till detta är för att dessa YMYL-hemsidor kan ha en negativ påverkan på besökarens lycka, hälsa, säkerhet eller ekonomi om hemsidan är utav låg kvalité. 

En sida har tre olika typer av innehåll

När du kommer in på en sida kommer du att märka att det finns tre typer av innehåll. Det ena är “huvudinnehåll”, det andra är “kompletterande innehåll” och det sista är “reklam/annonser”. Det är viktigt att ha dessa tre typer av innehåll i åtanke när du går in på en hemsida. Ställ dig frågan; “Vad är vad?”

Hur du identifierar ett huvudinnehåll

Ett sätt att tänka på när det kommer till huvudinnehåll: “Det är det innehållet på sidan som direkt hjälper sidan att uppnå sitt syfte – vilket i slutändan alltid är att hjälpa besökaren”. Spelar ingen roll om innehållet är gjort på text, videos, spel eller något annat (innehålla kan i princip vara vad som helst).

Det som däremot är bra att känna till är att “sidans titel” också anses vara en del i huvudinnehållet. Faktiskt så har sidans titel en huvudroll i att på ett hjälpsamt sätt sammanfatta huvudinnehållet på sidan. Genom att ha välbeskrivande titlar hjälper du besökaren att avgöra om det är värt deras tid att klicka och titta närmare på ditt huvudinnehåll.

Hur du identifierar kompletterande innehåll

Vid sidan av ett huvudinnehåll brukar det finnas kompletterande innehåll. Detta är innehåll som höjer besökarens upplevelse av sidan, men som inte direkt hjälper sidans huvudinnehåll att leva upp till sitt syfte. Exempel på kompletterande innehåll kan vara bilder eller länkar vid sidan eller under ett huvudinnehåll som leder besökaren vidare till andra sidor som kan vara intressanta för besökaren. Det enklaste sättet att beskriva kompletterande innehåll är att säga att det är “allt som inte är huvudinnehåll eller reklam”.

Hur du identifierar reklam

Ibland kan bra reklam höja upplevelsen av en hemsida, och därför går det inte att säga per automatik att all reklam höjer eller sänker kvalitén på sidan. Och Google vet även att reklam är nödvändig för att driva hemsidor och betala kostnader.

Med detta sagt är det också viktigt att reklam även kan sänka besökarens upplevelse av sidan. Därför är det viktigt att den reklamen som visas gör det på ett sätt att besökarens upplevelse inte försämras. Sen är det också viktigt vad man gör reklam för, för även detta kan sänka upplevelsen av sidan. Som Google ser det är du ansvarig för allting som sker och visas upp på din hemsida.

Klicka på knappen nedan för att fortsätta lära dig om Google Search Quality Evaluator Guidelines.

Hur du gör för att förstå en hemsida